Φορολογικό σεμινάριο - Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) - ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ (Ν. 4174/2013)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PROSVASIS AEBE
Υπεύθυνος/η :
ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση :
Μ.ΓΕΔΕΩΝ 2-4 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 185
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103322700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
29, Σεπ 2013
Λήξη
29, Σεπ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

Σεμινάρια Prosvasis /

Φορολογικό σεμινάριο - Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Κορομηλάς: Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος Ε.Γ.Λ.Σ. και φορολογικών ελέγχων

Απόστολος Αλωνιάτης,  Λογιστής - Φοροτεχνικός

 

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ν. 4172/2013)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ O ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.)  ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πληροφορίες σεμιναρίου

ημέρες και ώρα διεξαγωγής:  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013, 10:00 π.μ.

τόπος διεξαγωγής:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 23, ΑΡΓΟΣ
τιμή: 50 €

Θέματα  σεμιναρίου:

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 • Έννοια φορολογικής κατοικίας.
 • Έννοια φορολογικού έτους.
 • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
 • Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού - φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Μείωση φόρου στη θέση του αφορολόγητου ορίου. Δα-πάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πώς θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πώς φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων. Ανάλωση κεφαλαίου, πώς σχηματίζονται και πώς δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα. Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά.
 • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.
 • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
 • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
 • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.
 • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.
 • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 • Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις.


Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών  οντοτήτων

 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών  Παραδείγματα.
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.4. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).
 • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης
 • Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα).
 • Λοιπές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος.
 • Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις. Νέος τρόπος υπολογισμού.
 • Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές.
 • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών. (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πώς θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

Καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής


 

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ PROSVASIS A.E.B.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


Τ: 27520-97719,  K: 697 74 53 360
W: [email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο