Ειδικό φορολογικό σεμινάριο

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
14, Οκτ 2013
Λήξη
14, Οκτ 2013
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   Κ Ρ Α Τ Σ Η        ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • ΤΚ 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ       ΤΗΛ 210 9817047  FAX 9848594  e-mail [email protected]

    
Ε Ι Δ I K O   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο

• Νέος Κώδικας &Τροποποιήσεις στη Φορολογία Εισοδήματος φυσικών -νομικών προσώπων 2013/2014 σύμφωνα με τo νέο φορολογικό Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.7.2013)

• Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασία σύμφωνα με τo νέο φορολογικό Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α/26.7.2013)
-  Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
-  Έννοια φορολογικής κατοικίας και φορολογικού έτους.
-  Πηγές προέλευσης εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματ. δραστηριότητα κλπ).
-  Έννοιες ακαθαρίστου/καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα εισοδήματα.
-  Έννοια συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων -Επιχειρηματικές δαπάνες.
-  Νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
-  Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων.
-  Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
-  Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση κεφαλαίου.
-  Ανάλωση κεφαλαίου, πως σχηματίζονται και δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα.  -  Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά.
-  Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.
-  Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά.
-  Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών Κοινωνιών, κ.λπ.
-  Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών Κατάργηση ανεπάρκειας/ανακρίβειας βιβλίων.
-  Προσδιορισμός ακαθ/καθαρού εισοδ . από το φορολογικό έλεγχο σε φορολογ. παραβάσεις.
-  Ανάλυση διατάξεων Ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) για τον Κ.Φ.Ε.
-  Διοικητικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής (Ν. 4174/2013).
-  Παραδείγματα εφαρμογής νέων διατάξεων για φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
-  Παράδειγμα αυτοτελούς φορολογίας διανεμόμενων /κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών.

Εισηγητής:  κος Γιώργος Κορομηλάς  (συγγραφέας - φοροτεχνικός)

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 [17.00-21.00]
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  PARK RADISSON  ( Λ. Αλεξάνδρας 10,  Αθήνα)

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60 ευρώ  (περιλαμβάνεται καφές)

Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο -  πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047 ● fax 98.48.594  ● e-mail:[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο