Π.Ι.Μ.:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.4093/12.11.2012 & 4144/18.4.2013. Η νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Σεπ 2013
Λήξη
26, Σεπ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  του ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙΙ .  (Ν.4093 / 12.11.2012 & Ν.4144 / 18.4.2013).

Η ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014.

Αναλυτικότερα θα αναπτυχθούν  τα θέματα:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Νέος τρόπος νομιμοποίησης Υπερωριών
 • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (Τροποποιήσεις)
 • Αλλαγές στη νομοθεσία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
 • Οι όροι της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014
 • Μισθολογικοί & Θεσμικοί όροι.
 • Κατώτατα όρια αμοιβών - Επιδόματα .
 • Μειώσεις Αποδοχών
 • Τροποποίηση στη κατάτμηση άδειας.
 • Μειωμένη απασχόληση & εκ περιτροπής εργασία.
 • Διευθέτηση Χρόνου εργασίας
 • Απολύσεις - Χρόνος προειδοποίησης - Αποζημειώσεις.
 • Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.
 • Υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων Σ.ΕΠ.Ε  & ΟΑΕΔ Ε3 - Ε9
 • Προθεσμίες κατάθεσης πινάκων προσωπικού.
 • Κατάρτιση Επιχειρησιακών Συμβάσεων.
 • Πρόστιμα Κυρώσεις. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Ασφάλιση εργαζομένων
 • Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών.
 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών.
 • Κατάργηση ειδικών περιπτώσεων επιδότησης ανεργίας.
 • Νέες διατάξεις Α.Π.Δ.
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Βαρέα & Αθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Ασφάλιση κατ' οίκον εργαζόμενων
 • Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο