ΟΙ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Taxexperts
Υπεύθυνος/η :
Νανόπουλος Κων/νος
Διεύθυνση :
Βασιλίσσης Σοφίας 77
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 11521
Phone :
2107251657
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
01, Οκτ 2013
Λήξη
01, Οκτ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

Οι ενδοομιλικές με τα μάτια των ειδικών

Τοποθεσία: Βασιλίσσης Σοφίας 62, Αθήνα

Διάρκεια:  Ώρες 4

Κόστος: Ευρώ 350

 

Περιγραφή:  

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση των αρχών και των μεθόδων που διέπουν την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και του περιεχόμενου που πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

 

Απευθύνεται:

Σε οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους λογιστηρίων, δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους και εμπορικούς διευθυντές εταιριών που ανήκουν σε όμιλο ή είναι συνδεδεμένες με άλλες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.  

 

Θεματικές Ενότητες:

-    Σύντομη ανάλυση του προηγούμενου νομικού πλαισίου (Ν.3728/2008) και η μεταφορά της εν λόγω διαδικασίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

-      Ανάλυση του Ν. 4110/2013 και της ΠΟΛ. 1179/2013.

-   Υπόχρεες και απαλλασσόμενες εταιρίας από την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης.

-      Η έννοια της «Αρχής των Ίσων Αποστάσεων» (Arms length principle).

-  Ανάλυση των μεθόδων τεκμηρίωσης θεωρητικά και με παραδείγματα εταιριών

-   Άντληση συγκριτικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

-      Συμπλήρωση του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

-      Περιεχόμενο φακέλου τεκμηρίωσης – λειτουργική ανάλυση.

-  Περιεχόμενο φακέλου τεκμηρίωσης – σύγκριση στοιχείων εταιρειών.

-      Προσδιορισμός των αποδεκτών τιμών και σύγκριση τιμών βάσει του τεταρτημοριακού εύρους.

-    Προθεσμία υποβολής και παροχής του φακέλου σε περίπτωση ελέγχου.

-       Πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής.

-         Διεθνή φορολογικά θέματα. 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαδικασία κατάρτισης του Φακέλου Τεκμηρίωσης και την αξία του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Το σεμινάριο αυτό παρέχεται και ενδοεταιρικά κατόπιν συνεννόησης.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Τηλ: 210 7245724 - 5

Email: seminars@taxexperts.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο