ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
29, Απρ 2010
Λήξη
29, Απρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Νέα έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
 • Παρουσίαση όλων των αλλαγών και οδηγίες συμπλήρωσης.
 • Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών
 • Αυτοέλεγχος και συμπλήρωση πίνακα Ι εντύπου Ε3
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθ. 31 Ν. 2238/1994, Ν. 3296/2004, Ν. 3427/2005, Ν. 3522/2006). Λίστα εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών (ΠΟΛ.1005/2005, ΠΟΛ.1028/2006, ΠΟΛ.1029/2006). Δαπάνες Ε.Ι.Χ. και εξωχώριων εταιρειών.
 • Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων.
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές
 • Τεκμήρια διαβίωσης & απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • Φορολογία κερδών από των πώληση μετοχών
  Νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Τι συμβαίνει όταν διανέμουν μερίσματα
 • Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
 
Απευθύνεται: Σε Προϊσταμένους & Στελέχη Λογιστηρίων, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα.

Στοχεύει:
Στο να δοθούν στους συμμετέχοντες όλες οι απαραίτητες γνώσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη Φορολογία Εισοδήματος, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης όλων των Φορολογικών Δηλώσεων Οικ. Έτους 2010
 
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο EPSILON BUSINESS TRAINING - 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 79, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (Ώρες: 17.00-22.00)
ΚΟΣΤΟΣ: Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: €200.00
Για μη-μέλη: €250.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

*Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%,
στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 25%.   

Κα Κασαμπαλή Πόπη
Τηλ:2310981700
Φαξ: 2310953615

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο