ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
17, Απρ 2010
Λήξη
17, Απρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

NEΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3193/2003 & ΠΟΛ 1049/21-3-2006
σχετικά με διαβίβαση, αποδοχή
αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών :

• Ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής
• Τυποποιημένα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
• Διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών

Νομικά ζητήματα και ρυθμιστικό πλαίσιο:
• Ηλεκτρονικά Συστήματα και Πολιτική Ασφάλειας.
• Ηλεκτρονικές (Ψηφιακές) Υπογραφές και  Κρυπτογράφηση.
• Νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πραγματικού χρόνου:
• Έκδοση Ηλεκτρονικών τιμολογίων
• Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών

Συστήματα εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών:
• Ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές
• Τραπεζικά πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου
• Διαχείριση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών

Έκδοση Ηλεκτρονικών τιμολογίων & υπογραφών:
-Διαχείριση ηλεκτρονικών τραπεζικών & εμπορικών συναλλαγών
-Συστήματα, Μέθοδοι & Διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών
-Νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
 
Απευθύνεται: Σε Προϊσταμένους & Στελέχη τμήματος Λογιστηρίου, Υπευθύνους Μηχανογράφησης, Ελεύθερους Επαγγελματίες – Λογιστές και σε όσους εμπλέκονται με θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και συστημάτων Ηλεκτρονικών πληρωμών – συναλλαγών.

Στοχεύει:

στην ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:

- Τα οφέλη τις αξιοποίησης υπηρεσιών ανταλλαγής παραστατικών και η σημαντικότητα της για την μείωση του κόστους, την βέλτιστη εξοικονόμηση των καθημερινών εργασιών του Λογιστηρίου.

-Η χρησιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για θέματα:  έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και υπογραφών, δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών και καταστάσεων τιμολογίων.

-Ζητήματα συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών και συστήματα εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών

-Νομικά ζητήματα, ζητήματα ασφαλείας και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο EPSILON BUSINESS TRAINING - 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 79, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (09.30 - 14.30)

ΚΟΣΤΟΣ: Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: €200.00
Για μη-μέλη: €250.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

* Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 25%.

Κασαμπαλή Πόπη

Τ: 2310 981784
F: 2310 953615

E-mail:training@epsilontraining.gr

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο