Εμπορική Διαχείριση Λογιστηρίου Softone ERP

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
24, Οκτ 2013
Λήξη
24, Οκτ 2013
Εισηγητές
Τίτλος
Σεμινάριο :
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERP SOFTONE

Έναρξη    24 Σεπτεμβρίου 2013
Διάρκεια    1 μήνα
Διεξαγωγή    Τρίτη 18:00 - 21:00
& Πέμπτη 18:00 – 21:00

Συνοπτικό Πρόγραμμα :
Εμπορική Διαχείριση
1.    Φιλοσοφία και γενικές αρχές της εφαρμογής. Περιβάλλον και χειρισμοί.
•    Περιγράφεται και επεξηγείται η δομή της εφαρμογής, ο τρόπος λειτουργίας των βασικών εικονιδίων , οι ρυθμίσεις συστήματος, οι ρυθμίσεις πληκτρολογίου και οι μηχανισμοί ανεύρεσης
2.    Παράμετροι εφαρμογής
•    Εταιρίες
•    Φ.Π.Α / Μονάδες Μέτρησης / Νομίσματα
•    Ασφάλεια – Δικαιώματα
•    Ανάλυση πινάκων και επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους.
3.    Διαχείριση αποθήκης
•    Ανάλυση ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη     του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων.
•    Παράμετροι
•    Είδη αποθήκης.
•    Παραστατικά αποθήκης
4.    Διαχείριση προμηθευτών /πιστωτών/ πελατών /χρεωστών.
•    Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων και των οργανωτικών πινάκων
•    Παράμετροι


5.    Διαχείριση Αγορών /Πωλήσεων.
•    Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης /τιμολόγησης σε αγορές –πωλήσεις. Επεξήγηση των πεδίων. Επίδειξη και επεξήγηση της δομής της ενότητας ως προς:
•    Παράμετροι πωλήσεων /αγορών
•    Παραστατικά (επεξήγηση πεδίων)
•    Τρόποι πληρωμής
•    Μετασχηματισμός παραστατικών
•    Ακυρώσεις παραστατικών (αντιλογισμός)
•    Παράδειγμα καταχώρησης παραγγελίας –μετασχηματισμός σε παραγγελία αγοράς –μετασχηματισμός σε ΔΑ –ακύρωση με αντιλογισμό του ΔΑ. Δημιουργία νέου ΔΑ και μετασχηματισμός σε Τιμολόγιο πώλησης.
6.    Παραμετροποίηση Κινήσεων –Τύπων –Σειρών παραστατικών
•    Σχεδιασμός κινήσεων
•    Σχεδιασμός τύπων παραστατικών
•    Σχεδιασμός Σειρών παραστατικών
7.    Διαχείριση Λιανικής πώλησης
•    Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης /τιμολόγησης σε λιανική. Επεξήγηση των πεδίων. Επίδειξη και επεξήγηση της δομής της ενότητας ως προς:
•    Παραμετροποίηση
•    Παραστατικά λιανικής
•    Προκαταβολές /Παραγγελίες Λιανικής.
8.    Ειδικές Συναλλαγές συναλλασσομένων
•    Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων σε ειδικές συναλλαγές πελατών /προμηθευτών-πιστωτών/χρηματικών λογαριασμών.
•    Παραστατικά ειδικών συναλλαγών
•    Διαχείριση χρεοπιστώσεων
9.    Διαχείριση Εισπράξεων /Πληρωμών /Εμβασμάτων /Ταμειακών συναλλαγών.
•    Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων.
•    Παραστατικά εισπράξεων /πληρωμών
•    Παραστατικά εμβασμάτων
•    Ταμειακές συναλλαγές
•    Διαχείριση ταμειακών εξόδων


10.    Διαχείριση αξιογράφων.
•    Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων και των οργανωτικών πινάκων.
•    Επίδειξη κινήσεων αξιογράφων
11.    Παρακολούθηση πωλητών
•    Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης στο αρχείο προσώπων και επεξήγηση των πεδίων. Παράδειγμα –Υπολογισμός προμηθειών πωλητών.
•    Αρχείο προσώπων –ορισμός πωλητών.
•    Προμήθειες πωλητών
12.    Περιοδικές Εργασίες
•    Παρουσίαση και επεξήγηση των εργασιών:
•    Έλεγχοι /κλειδώματα ημερομηνιών.
•    Reupdates
•    Φυσική απογραφή ειδών
•    Αλλαγή οικονομικής χρήσης
•    Διαχείριση ΚΕΠΥΟ από Εμπορική Διαχείριση.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο