ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
11, Sep 2018
Λήξη
11, Oct 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


-  Ορισμός
- Αντικείμενο του φόρου
- Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
- Λογιστική παρακολούθηση του Λογ 54.00 (ΕΛΠ – ΕΓΛΣ)
- Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Απλές -  Τριγωνικές
- Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Απλές -  Τριγωνικές 
- Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
- Ανάλυση άρθρου 14 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
- Επιστροφή ΦΠΑ (ΠΟΛ 1167/2015)
-  Κίνδυνος Παραγραφής Πιστωτικού Υπολοίπου ΦΠΑ – Διαδικασία Επιστροφής
- Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση)
- (Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών)
- (Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
-  Δήλωση Intrastat
- Συμπλήρωση των εντύπων ΦΠΑ όπως γίνεται στην πράξη (ισοζύγια)
-  PRO-RATA
- Διακανονισμός Παγίων


Δηλώστε συμμετοχή


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ : 

Αίθουσα  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,
 
Δ/νση : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος
  
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο
  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : τηλ 2103817694, 2103828398
fax   2103828398, email [email protected]
 
 
 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο