Ε.Φ.Ε.Ε.Α.-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Τσισκάκη Στέλλα
Διεύθυνση :
Ιουλιανού 42-46 , Τ.Κ. 10434
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2108224111
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
21, Απρ 2013
Λήξη
21, Απρ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

                            ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

                             ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:00-15:00

                  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVOTEL ΜΙΧΑΗΛ (ΒΟΔΑ 4-6)

  

 

Ραντεβού με την Εφορία: Βήμα - βήμα τα έντυπα Ε1, E2, Ε3, Ε5, Φ-10, Φ-12 με παραδείγματα και ασκήσεις, για ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ι.Κ.Ε.        Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ.

Αυτοέλεγχος, Φορολογική αναμόρφωση (ποιους πίνακες περιλαμβάνει, πως υποβάλλεται, κωδικοί των εντύπων όπου μεταφέρονται τα ποσά).

Φορολογικό πανόραμα 2012 – 2013

Οι  σημαντικότερες αλλαγές όλων των νόμων της τριετίας και αυτές που έγιναν με τa νέa νομοσχέδιa 4110/23-1-2013, 4111/25-3-2013, 4141/5-4-2013

 

-Τι  ισχύει σχετικά με τη φορολογική κατοικία, το παγκόσμιο εισόδημα, και τις νέες υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού.

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Στέλεχος της Δ.Δ.Ο.Σ. του Υπ. Οικ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φοροτεχνικός  με συγγραφική

δραστηριότητα, μέλος του Δ.Σ. της

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.τόπουλος
                                                                               

 

 

 

 

Θέματα που θα αναλυθούν:

 

Οι οκτώ διαφορετικοί τρόποι φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων:

·        μισθωτοί και συνταξιούχοι,

·        ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις,

·        Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ.

·        Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας).

·        Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.

·        ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, 

·        αγρότες.

·        Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.(τόκοι, royalties, υπεραξία μετοχών, υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους από ομαδικά

     ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής επιχείρησης).

 

Ειδικότερα η αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου:

·        Τι ισχύει για το 2012 και τι θα ισχύσει το 2013.

·        Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση για το 2012.

·        Καμία εξαίρεση πλέον στην υποχρέωση για δήλωση εισοδήματος από το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012). Καθιερώνεται καθολικό ηλικιακό κριτήριο.

·        Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων.

·        Πως υπολογίζεται ο φόρος μισθωτών και συνταξιούχων με το νέο σύστημα έκπτωσης.

·        Η έκπτωση προϋποθέτει αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.

·        Πως θα φορολογούνται οι αμειβόμενοι με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).

·        Οι αλλαγές στις φοροεκπτώσεις: τι ίσχυε και τι ισχύει. Ποιες δαπάνες έμειναν που μειώνουν το φόρο (μόνο) στους μισθωτούς και συνταξιούχους.

·        τι ισχύει σχετικά με τη φορολογική κατοικία, το παγκόσμιο εισόδημα, και τις υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού Αντικείμενο φορολογίας: πότε είναι το παγκόσμιο εισόδημα και πότε το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

·        Αλλάζουν αναδρομικά τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι Έλληνες ομογενείς- μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

 

·        Ο πονοκέφαλος των τεκμηρίων. Οι «γρίφοι» και οι    «παγίδες» - πως καλύπτονται.

·        Τα τεκμήρια από την Επιχειρηματική  Δραστηριότητα.

·        Χωρίς «πόθεν έσχες» μέχρι 31-12-2013, η αγορά ακινήτων και απαλλαγή  στο φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής, για απόκτηση ακινήτων.

·        Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ποιες οι νέες ρυθμίσεις για τις αποσβέσεις. Τις εισφορές στα ταμεία που γίνονται δαπάνες στα βιβλία. (Τι ισχύει για  δαπάνες από εξωχώριες εταιρείες, ή από χώρες με προνομιακό καθεστώς).

·        Τέλος στο μεγάλο εφιάλτη του επιχειρηματία. Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Οι ελεγκτικές αρχές δεν θα «ρίχνουν» τα βιβλία της επιχείρησης. Πως και πότε δεν θα  προσδιορίζεται λογιστικά αλλά με τεκμαρτό τρόπο από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.

·        Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) για τη χρήση 2012 και 2013. Παραδείγματα.  

·        Φορολογία Α.Ε και Ε.Π.Ε., για τη χρήση 2012 και 2013 (Διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη). Παραδείγματα.

·        Αμοιβές μελών Δ.Σ. (όλες οι μορφές και η φορολογική αντιμετώπισή τους). Παραδείγματα.

·        Πώς διαμορφώθηκε το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες για το 2012.

·        Επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού - σκάφη και πισίνες.

·        Ο πονοκέφαλος του Ε9 και οι «γρίφοι του». Τι πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε τις «παγίδες του»

·         οι νέες αυστηρότερες  προβλέψεις για την καταστολή της φοροδιαφυγής. (Ποια αδικήματα έχουν θεσπισθεί ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα).

·        Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα Φορολογίας 

      Εισοδήματος.

 

 

 

Πληροφορίες Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: κ. Τσισκάκη Στέλλα

Τηλ. 210 8224111 210 8834484

 

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο