Π.Ι.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Απρ 2013
Λήξη
25, Απρ 2013
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ν.4093 / 12.11.2012
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:
•Αποζημιώσεις εργαζομένων - Καταγγελία συμβάσεων εργασίας. • Χρονικά όρια απασχόλησης. •Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. •Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας •Μισθολογικοί και Θεσμικοί όροι αμοιβών εργαζομένων. •Κατάτμιση άδειας. •Μείωση αποδοχών εργαζομένων. •Παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων ηλεκτρονικών εντύπων για: - το Έντυπο 3 (Αναγγελία πρόσληψης) - το Έντυπο 4 (Πίνακας προσωπικού) - το Έντυπο 5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) - το Έντυπο 6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) - το Έντυπο 7 (Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου) - το Έντυπο 8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης) - και το Έντυπο 9 (Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης) •Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης- Ασφαλιστέες αποδοχές. •Μείωση εργοδοτικών εισφορών. •Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο