Π.Ι.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
22, Απρ 2013
Λήξη
22, Απρ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  Ν.4093 / 12.11.2012

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

 • Αποζημιώσεις εργαζομένων - Καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
 •  Χρονικά όρια απασχόλησης.
 • Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Μισθολογικοί και Θεσμικοί όροι αμοιβών εργαζομένων.
 • Κατάτμιση άδειας.
 • Μείωση αποδοχών εργαζομένων.
 • Παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων ηλεκτρονικών εντύπων για:

  - το Έντυπο 3 (Αναγγελία πρόσληψης)

  - το Έντυπο 4 (Πίνακας προσωπικού)

  - το Έντυπο 5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού)

  - το Έντυπο 6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου)

  - το Έντυπο 7 (Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου)

  - το Έντυπο 8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)

  - και το Έντυπο 9 (Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης)

 • Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης- Ασφαλιστέες αποδοχές.

 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών.

 • Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο