PwC Training Services: Διακίνηση - Τιμολόγηση και τήρηση λογαριασμού 94 με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαϊ 2013
Λήξη
05, Ιουν 2013
Εισηγητές
Τίτλος

Διακίνηση - Τιμολόγηση και τήρηση λογαριασμού 94 με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ.

(Συμπεριλαμβάνονται θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης)

 

Αιτήσεις Συμμετοχής Ηλεκτρονικά στο εξής link:  ΕΔΩ...

Απευθύνεται σε οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους λογιστηρίων, λογιστές, δικηγόρους, στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και γενικά σε όσους ασχολούνται με τη διακίνηση αγαθών, την τιμολόγηση και την τήρηση του λογαριασμού 94 της Αναλυτικής Λογιστικής.

Στόχος του σεμιναρίου είναι με απλό, κατανοητό, σαφή και εύληπτο τρόπο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις σχετικές διατάξεις για την διακίνηση των αγαθών και την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, όπως ισχύουν μετά την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Ν. 4093/2012).

 

 

Ημέρα 1η

·   Στοιχεία διακίνησης – Υπόχρεοι – περιπτώσεις

·   Πώληση αγαθών με προσωρινή φύλαξη στις εγκαταστάσεις του πωλητή

·  Αποστολή για έκθεση, δοκιμή και πιθανή πώληση

·  Δειγματισμός

·  Αντίστροφο Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.)

·  Παραλαβή ασυνόδευτων αγαθών – έκδοση Δ.Α.

· Διαπίστωση κατά την παραλαβή ποσοτικών διαφορών (ελλείμματος, πλεονάσματος)

·  Εκτύπωση Δ.Α. on-line, από εγκαταστάσεις τρίτων

·  Διακίνηση από αποθήκη ή υποκατάστημα με Δ.Α. που εκδίδεται στην έδρα

·  Διακίνηση μέσω εγκαταστάσεων μεταφορικής επιχείρησης

·  Μεταφόρτωση αγαθών

·  Διακινήσεις μεταξύ εγκαταστάσεων

·  Τριγωνικές διακινήσεις

·  Ενδοκοινοτικές διακινήσεις

·  Παράδοση αγαθών από τμήμα σε τμήμα

·  Αποσυναρμολόγηση αγαθών

·  Προετοιμασία έκδοσης Δ.Α. σε προηγούμενη της μεταφοράς ημέρα

·  Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

·  Χρονική Επικαιρότητα Δ.Α.

·  Απαλλαγές έκδοσης Δ.Α. από το νόμο και από διοικητικές λύσεις

 

Ημέρα 2η

·  Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών

·  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

·  Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις

·  Ανταλλαγή

·  Τόκοι πιστωθέντος τιμήματος ή υπερημερίας

·  Αγορά από μη υπόχρεους (ιδιώτες)

·  «Αγορές – πωλήσεις», κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου απορρόφησης επιχειρήσεων

·  Εισφορά αγαθών στο κεφάλαιο εταιρίας

·  Ανάληψη εταιρικής μερίδας σε είδος

·  Αγορά από κοινού (εξ αδιαιρέτου)

·  "Δωροεπιταγές"

·  Εκχώρηση σήματος

·  Επισκευές εντός εγγύησης

·  Leasing κινητών και ακινήτων

·  Συμμετοχή σε δαπάνες

·  Διαγραφή μέρους χρεών από προμηθευτές – πιστωτές

·  Τιμολόγηση τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων

·  Εκκαθαρίσεις (πώληση για λογαριασμού τρίτου)

·  Πιστωτικά τιμολόγια – περιπτώσεις έκδοσης

·  Ακυρωτικά στοιχεία

·  Χρόνοι έκδοσης τιμολογίων, ανά περίπτωση

 

 Γενικά θέματα περί στοιχείων:

·  Τρόπος έκδοσης σε περίπτωση βλάβης Η/Υ

·  Θεώρηση & σήμανση  - Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική

·  Εφαρμογή των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1082&1083/2003

 

 

Ημέρα 3η

Παρουσιάζει τις τρέχουσες τάσεις στην Ευρώπη και αποτυπώνει τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Τιμολόγηση)  καθώς και τις σχετικές προτάσεις της ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

·         Νομικό Πλαίσιο

·         Η Εξέλιξη της e-Τιμολόγησης

·         Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την e-Τιμολόγηση

·         Η Εμπειρία της PwC

 

Αναλυτική Περιγραφή  Περιεχομένων Προγράμματος:

·         Νομικό Πλαίσιο

-Κανόνες τιμολόγησης και ρυθμίσεις ΦΠΑ (Ν.3193/2003, Οδηγίες 2001/115/EC και 2006/112/EC),

-Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

-Απαιτήσεις Ασφάλειας, Διαλειτουργικότητας και Εμπιστευτικότητας (ΠΔ 150/2001, ΠΟΛ.1135/2005, ΠΟΛ.1049/2006).

·         Η Εξέλιξη της e-Τιμολόγησης

-Οφέλη της e-Τιμολόγησης

-Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων

-Δίκτυα Υπηρεσιών e-Τιμολόγησης (3-corner, 4-corner, 5-corner)

-Ζητήματα Προτυποποίησης και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις,

-Τρέχουσες Τάσεις στην Ευρώπη

·         Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την e-Τιμολόγηση

-Κύριοι και ειδικοί στόχοι

-Συμπεράσματα της Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

-Προτάσεις της Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

·         Η Εμπειρία της PwC

-Έργα και Μελέτες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Σχετικές Δημοσιεύσεις

 

 Ημέρα 4η

·         Υπόχρεοι τήρησης του λογαριασμού 94, από 1/1/2013

·         Χρόνος έναρξης τήρησης

·         Τρόπος τήρησης

·         Χρόνος ενημέρωσης

·         Συνέχιση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης

·         Βιβλίο τεχνικών Προδιαγραφών

·         Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου

·         Αποτίμηση - Απογραφή των Αποθεμάτων

 


Διάρκεια σεμιναρίου:      16 εκπαιδευτικές ώρες  (σε 4 ημέρες)

 

Περίοδος: Από 28 Μαϊου 2013 έως 5 Ιουνίου 2013 

 

Κόστος συμμετοχής: 400€

 

Εισηγητές (κατά σειρά εισήγησης):

- Γιάννης Τζίμας, πρώην Διευθυντής Κωδικα Βιβλίων και στοιχείων του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

- Κωνσταντίνος Σινιολάκης, Director PwC, Ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικής τιμοόγησης

- Δρ. Στάθης Κριαράς, Οικονομολόγος - Κοστολόγος

 

 

 Υπεύθυνος Σεμιναρίου :

Αριστείδης Πανολαρίδης τηλ. 210 6874559, [email protected]

 

Πληροφορίες: 210- 6874400

 

Φαξ: 210-6846855, 210-6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο