Ε Ι Δ I K O Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O Κ.Φ.Α.Σ.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
15, Απρ 2013
Λήξη
15, Απρ 2013
Εισηγητές
Τίτλος
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ   Κ Ρ Α Τ Σ Η                
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • Τ.Κ. 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  
ΤΗΛ 210 9817047 
FAX 9848594
e-mail:[email protected]

Ε Ι Δ I K O   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο μετά από 20 και πλέον ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπ.Οικονομικών

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

πως εφαρμόζονται πλέον στην πράξη οι νέες και βασικές διατάξεις του ΚΦΑΣ ν.4093/2012

-    Τρόπος και προϋποθέσεις αποστολής τιμολογίων & ΑΛΠ σε χαρτί - ηλεκτρονικά μέσα
-    Συγχώνευση /συνένωση βιβλίων-στοιχείων από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (Υπ.Απ.Συν.)
-    Υποχρέωση τήρησης (χειρόγραφα – μηχανογραφικά) αθεώρητων λογιστικών βιβλίων, Μητρώου παγίων και Βιβλίου Απογραφών με την διπλογραφική μέθοδο από Υπ.Απ.Συν. χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών σε μηχανογραφική τήρηση
-    Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων με Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών λογιστ. σχεδίων και καθορισμός περιεχομένου λογαριασμών γενικού & αναλυτικών καθολικών - λογαριασμός 94
-    Υποχρέωση από Υπ.Απ.Συν. τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου με δεδομένα των μηχανογραφικών βιβλίων και του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου
-    Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων και σύνδεση με προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ & εισοδήματος
-    Περιεχόμενο και προθεσμία ενημέρωσης βιβλίου απογραφών από Υπ.Απ.Συν. απλογραφικών βιβλίων και υποχρέωση καταγραφής στο βιβλίο έδρας, αποθεμάτων στο υποκ/μα ή αποθηκ. χώρο
-    Τρόπος καταχώρισης των εσόδων - εξόδων και δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μια εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων
-    Κατηγορίες  συναλλαγών με υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον Υπ.Απ.Συν. Δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον
-    Εφαρμογή διατάξεων ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
-    Υπόχρεοι και προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους
-    Δεκτά ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, που πληρούν καθορισμένους όρους
-    Υποχρέωση θεώρησης στοιχείων διακίνησης και στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για μεταβατικό διάστημα - κατάργηση θεώρησης βιβλίων & τιμολογίων για Υπ.Απ.Συν. και Δ.Ο.Υ.
-    Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή
-    Δυνατότητα μη εκτύπωσης αθεώρητων βιβλίων υπό προϋποθέσεις
-    Τρόπος απόδειξης των συναλλαγών με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
-    Βάρος απόδειξης συναλλαγών - επιβεβαίωση στοιχείων συναλλασσομένων από βάση δεδομένων

Εισηγητής: κος Ηλίας Αργυρός  (τ. προιστ. ΥΠ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών)

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 [17.00-21.00]      
ΞΕΝΟΔ. PARK ( Λ. Αλεξάνδρας 10)

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60 ευρώ  

Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο ή σε όσους παρακολούθησαν προηγούμενο σεμινάριό μας για τον ΚΦΑΣ

◙  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο – πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047 ● fax:98.48.594  ● e-mail:[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο