Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
06, Νοε 2012
Λήξη
07, Νοε 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ, Οικονομολόγος - Κοστολόγος

Ημερομηνία: 06/11/2012

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξεν. Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111

ΤΙΜΗ: €330.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

  6 και 7 Νοεμβρίου 

ώρες:  17:00΄ - 22:00΄

 

Σημείωση :  Θα διανεμηθούν Πλήρεις Σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου  

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν) • Έννοια Αποθήκης

 • Προσδιορισμός Φορολογικής Αποθήκης

 • Βιβλίο Αποθήκης στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ

 • Όρια και τρόπος τήρησης Βιβλίου Αποθήκης

 • Βιβλίο Αποθήκης και Εμπορικές Εταιρίες

 • Βιβλίο Αποθήκης και Βιομηχανικές Εταιρίες

 • Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης

 • Κωδικοποίηση αποθεμάτων

 • Διακίνηση αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ

 • Βιβλίο Αποθήκης και Υποκαταστήματα

 • Γενική Λογιστική και Βιβλίο Αποθήκης

 • Αναλυτική Λογιστική και Βιβλίο Αποθήκης

 • Αντιμετώπιση ελλειμμάτων και πλεονασμάτων κατά τη παραλαβή και κατά την απογραφή

 • Καταστροφή Αποθεμάτων

 • Δείγματα, Αυτοπαράδοση και Ιδιοχρησιμοποίηση Αποθεμάτων

 • Ενδοκοινοτική απόκτηση αποθεμάτων

 • Αγορά αποθεμάτων από Τρίτες χώρες

 • Βιβλίο αποθήκης και βραχυχρόνια -; Ετήσια Κοστολόγηση

 • Απογραφή -; Αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και το Ε. ΓΛΣ

 • Βιβλίο αποθήκης και Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Βιβλίο αποθήκης και Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου

 • Αποθέματα και Φ.Π.Α

 • Αποθέματα και Φορολογία Εισοδήματος

 • Πρακτικά Παραδείγματα σύνδεσης Βιβλίου αποθήκης με αναλυτική Λογιστική.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο