Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο - Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PROSVASIS AEBE
Υπεύθυνος/η :
ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση :
Μ.ΓΕΔΕΩΝ 2-4 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 185
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103322700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
24, Φεβ 2013
Λήξη
24, Φεβ 2013
Εισηγητές
Τίτλος
εισηγητές:
Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων,Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων
Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
ημέρες και ώρα διεξαγωγής: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Φεβρουαρίου 2013, 10:00
τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, ΝΕΑΡΧΟΥ & ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ

θεματολογία:

§  Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.

§  Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων.

ü  Νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων. Αντικατάσταση αφορολογήτου με κλιμακούμενη μείωση φόρου. Από πότε ισχύει, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

ü  Λοιπές μειώσεις φόρου (βάσει δαπανών που πραγματοποιούνται). Όλες οι αλλαγές στις σχετικές διατάξεις.

ü  Αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.

ü  Φορολογία πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.

ü  Φορολογία αμειβομένων με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).

ü  Ειδικά φορολογικά καθεστώτα (μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους).

§  Φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ü  Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Παραδείγματα.

ü  Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Παραδείγματα

ü  Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.

ü  Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.

ü  Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.

§  Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

§  Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

§  Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.

ü  Φορολογία του εισοδήματος από μισθώματα.

ü  Φορολογία του εισοδήματος από μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και διανεμόμενα κέρδη λοιπών εταιρειών.

ü  Φορολογία του εισοδήματος από τόκους.

ü  Φορολογία λοιπών εισοδημάτων (royalties κ.λπ.)

§  Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.

§  Φορολογική διαδικασία.

ü  Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

ü  Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ü  Οι κύριες αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου και την μετά τον έλεγχο διαδικασία.

ü  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

ü  Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές). 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο