ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
30, Μαρ 2010
Λήξη
30, Μαρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

§ Νέα έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)

§ Παρουσίαση όλων των αλλαγών και οδηγίες συμπλήρωσης.

§ Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών

§ Αυτοέλεγχος και συμπλήρωση πίνακα Ι εντύπου Ε3

§ Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθ. 31 Ν. 2238/1994, Ν. 3296/2004, Ν. 3427/2005, Ν. 3522/2006). Λίστα εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών (ΠΟΛ.1005/2005, ΠΟΛ.1028/2006, ΠΟΛ.1029/2006). Δαπάνες Ε.Ι.Χ. και εξωχώριων εταιρειών.

§ Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων.

§ Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές

§ Τεκμήρια διαβίωσης & απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

§ Ανάλωση κεφαλαίου

§ Φορολογία κερδών από των πώληση μετοχών

§ Νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Τι συμβαίνει όταν διανέμουν μερίσματα

§ Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Πληροφορίες:

  κα Αθανασοπούλου Μαρτίνα,
κα Κεφαλλωνίτη Αμαλία,
κα Γαβριηλίδου Φωτεινή
Tηλ. 211-5007000, Fax. 211-5007070
E-mail: asem@epsilontraining.gr
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο