Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
24, Ιαν 2013
Λήξη
24, Ιαν 2013
Εισηγητές
Τίτλος
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ   Κ Ρ Α Τ Σ Η                 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • Τ.Κ. 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ   
ΤΗΛ 210 9817047  
FAX 9848594 

Ε Ι Δ I K O   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο μετά και την ερμηνευτική εγκύκλιο (ΠΟΛ.1004/4.1.2013) Υπ.Οικονομικών

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
νέες διατάξεις και βασικές αλλαγές με κατάργηση του ΚΒΣ και υιοθέτηση του ΚΑΣ ν.4093/2012

- Τρόπος και προϋποθέσεις αποστολής τιμολογίων & ΑΛΠ σε χαρτί - ηλεκτρονικά μέσα
- Συγχώνευση /συνένωση βιβλίων-στοιχείων από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (Υπ.Απ.Συν.)
- Υποχρέωση τήρησης (χειρόγραφα – μηχανογραφικά) αθεώρητων λογιστικών βιβλίων, Μητρώου παγίων και Βιβλίου Απογραφών με την διπλογραφική μέθοδο από Υπ.Απ.Συν. χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών σε μηχανογραφική τήρηση
- Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων με Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών λογιστ. σχεδίων και καθορισμός περιεχομένου λογαριασμών γενικού & αναλυτικών καθολικών
- Υποχρέωση από Υπ.Απ.Συν. τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου με δεδομένα των μηχανογραφικών βιβλίων και του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου
- Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων και σύνδεση με προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ & εισοδήματος
- Περιεχόμενο και χρόνος ενημέρωσης βιβλίου εσόδων-εξόδων 
- Περιεχόμενο και προθεσμία ενημέρωσης βιβλίου απογραφών από Υπ.Απ.Συν. απλογραφικών βιβλίων και υποχρέωση καταγραφής στο βιβλίο έδρας, αποθεμάτων στο υποκ/μα ή αποθηκ. χώρο
- Τρόπος καταχώρισης των εσόδων - εξόδων και δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μια εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων
- Κατηγορίες  συναλλαγών με υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον Υπ.Απ.Συν. Δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον
- Υπόχρεοι και προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους
- Δεκτά ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, που πληρούν καθορισμένους όρους 
- Υποχρέωση θεώρησης στοιχείων διακίνησης και στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για μεταβατικό διάστημα - κατάργηση θεώρησης βιβλίων & τιμολογίων για Υπ.Απ.Συν. και Δ.Ο.Υ. 
- Τόπος διαφύλαξης των βιβλίων & στοιχείων
- Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή
- Δυνατότητα μη εκτύπωσης αθεώρητων βιβλίων υπό προϋποθέσεις
- Τρόπος απόδειξης των συναλλαγών με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
- Βάρος απόδειξης συναλλαγών -επιβεβαίωση στοιχείων συναλλασσομένων από βάση δεδομένων 

Εισηγητής:  κος Ηλίας Αργυρός  (τ. προιστ. ΥΠ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών)

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 [17.00-21.00]       
ΞΕΝΟΔ. PARK ( Λ. Αλεξάνδρας 10)

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60 ευρώ  (περιλαμβάνεται καφές)

Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο
◙  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο – πιστοποιητικό παρακολούθησης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047 ● 98.48.594  ● e-mail:[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο