Πώς θα συμπληρώσετε σωστά τις Φορολογικές Δηλώσεις 2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
20, Μαρ 2010
Λήξη
20, Μαρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Νέα έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.
(Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)

Απευθύνεται: Σε Προϊσταμένους & Στελέχη Λογιστηρίων, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα.

Στοχεύει:

Στο να δοθούν στους συμμετέχοντες όλες οι απαραίτητες γνώσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη Φορολογία Εισοδήματος, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης όλων των Φορολογικών Δηλώσεων Οικ. Έτους 2010


 • Νέα έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
 • Παρουσίαση όλων των αλλαγών και οδηγίες συμπλήρωσης.
 • Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών
 • Αυτοέλεγχος και συμπλήρωση πίνακα Ι εντύπου Ε3
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθ. 31 Ν. 2238/1994, Ν. 3296/2004, Ν. 3427/2005, Ν. 3522/2006). Λίστα εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών (ΠΟΛ.1005/2005, ΠΟΛ.1028/2006, ΠΟΛ.1029/2006). Δαπάνες Ε.Ι.Χ. και εξωχώριων εταιρειών.
 • Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων.
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές
 • Τεκμήρια διαβίωσης & απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • Φορολογία κερδών από των πώληση μετοχών
  Νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Τι συμβαίνει όταν διανέμουν μερίσματα
 • Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο