«Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ - Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
09, Ιαν 2013
Λήξη
09, Ιαν 2013
Εισηγητές
Τίτλος
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει νέο επίκαιρο σεμινάριο, σε συνεργασία με  το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, με θέμα:

«Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ - Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8»


Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα εξής:

Είδη των καταστάσεων (πινάκων) προσωπικού

 • Ε4 Ετήσιος
 • Ε4 Αρχικός
 • Ε4 Τροποποιητικός Ωραρίου
 • Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών
 • Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου
 • Ε4 Συμπληρωματικός Πρόσληψης

Ηλεκτρονική υποβολή Έντυπων

 • Έντυπο Ε3: Αναγγελία Πρόσληψης
 • Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού
 • Έντυπο Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Έντυπο Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
 • Έντυπο Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Έντυπο Ε8: Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης
Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι η κα Νινίκα Αλίκη, ο κος Κεραμάρης Ιωάννης και ο κος Τσατσούλης  Κωνσταντίνος. 
ΝΙΝΙΚΑ ΑΛΙΚΗ: Στέλεχος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επιθεωρητής Εργασίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης με συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων, στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων (Καταστάσεις Προσωπικού, Αναγγελίες Υπερωριακής Απασχόλησης κ.λπ.).

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προϊστάμενος Τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ – Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών . (Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας από το έτος 1989 στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 και ώρες 17:00 έως 22:00 στο ξενοδοχείο Titania Hotel, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78. 

Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 30,00 € ανά πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό. 

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου 
το κόστος ανέρχεται στα 10,00 €.


Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο