Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
15, Δεκ 2012
Λήξη
15, Δεκ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ   Κ Ρ Α Τ Σ Η                 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • Τ.Κ. 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ   
ΤΗΛ 210 9817047  
FAX 9848594 

Ε Ι Δ I K O   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο

Νέα ημερομηνία λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και μεγάλης ανταπόκρισης
  
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
νέες διατάξεις και βασικές αλλαγές με κατάργηση του ΚΒΣ και υιοθέτηση του ΚΑΣ ν.4093/2012

- Τρόπος και προϋποθέσεις αποστολής τιμολογίων & ΑΛΠ σε χαρτί - ηλεκτρονικά μέσα
- Συγχώνευση /συνένωση βιβλίων-στοιχείων από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (Υπ.Απ.Συν.)
- Υποχρέωση τήρησης (χειρόγραφα – μηχανογραφικά) αθεώρητων λογιστικών βιβλίων, Μητρώου παγίων και Βιβλίου Απογραφών με την διπλογραφική μέθοδο από Υπ.Απ.Συν. χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών σε μηχανογραφική τήρηση
- Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων με Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών λογιστ. σχεδίων και καθορισμός περιεχομένου λογαριασμών γενικού & αναλυτικών καθολικών
- Υποχρέωση από Υπ.Απ.Συν. τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου με δεδομένα των μηχανογραφικών βιβλίων και του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου
- Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων και σύνδεση με προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ & εισοδήματος
- Περιεχόμενο και χρόνος ενημέρωσης βιβλίου εσόδων-εξόδων 
- Περιεχόμενο και προθεσμία ενημέρωσης βιβλίου απογραφών από Υπ.Απ.Συν. απλογραφικών βιβλίων και υποχρέωση καταγραφής στο βιβλίο έδρας, αποθεμάτων στο υποκ/μα ή αποθηκ. χώρο
- Τρόπος καταχώρισης των εσόδων - εξόδων και δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μια εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων
- Κατηγορίες  συναλλαγών με υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον Υπ.Απ.Συν. Δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον
- Υπόχρεοι και προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους
- Δεκτά ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, που πληρούν καθορισμένους όρους 
- Υποχρέωση θεώρησης στοιχείων διακίνησης και στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για μεταβατικό διάστημα - κατάργηση θεώρησης βιβλίων & τιμολογίων για Υπ.Απ.Συν. και Δ.Ο.Υ. 
- Τόπος διαφύλαξης των βιβλίων & στοιχείων
- Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή
- Δυνατότητα μη εκτύπωσης αθεώρητων βιβλίων υπό προϋποθέσεις
- Τρόπος απόδειξης των συναλλαγών με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
- Βάρος απόδειξης συναλλαγών -επιβεβαίωση στοιχείων συναλλασσομένων από βάση δεδομένων 

Εισηγητής:  κος Ηλίας Αργυρός  (τ. προιστ. ΥΠ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών)

Νέα ημερομηνία
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 [09.30-13.30]   ΞΕΝΟΔ. PARK ( Λ. Αλεξάνδρας 10)

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60 ευρώ  (περιλαμβάνεται καφές)
Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο

◙  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο       –     πιστοποιητικό παρακολούθησης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047 ● 98.48.594  ● e-mail:[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο