ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
16, Απρ 2010
Λήξη
17, Απρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

Ενότητα 1η: Πρακτική Εφαρμογή Νομοθετικού Πλαισίου

v Είδη Συμβάσεων  Εργασίας και η ισχύς τους

v Συμβάσεις έργου – Υπηρεσιών και η ισχύς τους

v Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών

v Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.

v Μερική και εκ περιτροπής απασχ/ση

v Διαθεσιμότητα και άδεια άνευ αποδοχών 

v Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας (Ν.3302/04)

v Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση (Ν. 3655/08)

v Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές (Ν.3385/05)

v Ωράρια εργασίας - μεταβολές (Ν. 3518/2006)

v Νέες ρυθμίσεις για εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

v Τρόποι ελέγχων σε επιχειρήσεις από Σ.ΕΠ.Ε.-ΙΚΑ-ΕΥΠΕΑ

v Νέες Αυξημένες ποινικές (φυλάκιση) & Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) του Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα και με τον νέο Νόμο

Ενότητα 2η:
Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα – Επίκαιρα Θέματα

v Αναλυτικοί υπολογισμοί – παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος

v Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,

v Μισθοδοσία, Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Λοιπές Εκτυπώσεις και πολλά ειδικά και επίκαιρα εργασιακά θέματα όπως……

v Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια

v Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών,  βιβλίο αδειών

v Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός

v Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 v Μείωση Προσωπικού, Λύσεις – Προβλήματα – Διαδικασίες
 
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης :
κα  Αθανασοπούλου Μαρτίνα,
κα Κεφαλλωνίτη Αμαλία
Τ:  211 500 7000,
F:  211 500 7070
E:  [email protected]epsilontraining.gr
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο