ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
04, Μαρ 2010
Λήξη
04, Μαρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

·            Υπόχρεοι υποβολής – Χρόνος υποβολής.

 

·            Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Πράξεις Λήπτη – Παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Πράξεις Λήπτη σε και από Νησιά του Αιγαίου – Παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Εκροές Φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης. Εφαρμογές.

 

·            Πωλήσεις με απαλλαγές (ΠΟΛ. 1262/93 –  ΠΟΛ.1029/95). Παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Εξαγωγές, πωλήσεις χωρίς Φ.Π.Α. με δικαίωμα έκπτωσης (Π. 2869/87) κ.λ.π.. Παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Prorata. Eφαρμογές.

 

·            Κύκλος Εργασιών για Διακανονισμό Φ.Π.Α. και Ακαθάριστα έσοδα Φορολογίας Εισοδήματος. Διαφορές και απεικόνιση στην Εκκαθαριστική Δήλωση του Φ.Π.Α..

 

·            Δαπάνες και Γενικά έξοδα Φορολογητέα – Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α.. Παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Πίνακες Διακανονισμού – Πίνακας Prorata (Ζ) – Πίνακας Διακανονισμού Παγίων (Η). συμπλήρωση με παραδείγματα και εφαρμογές.

 

·            Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και αίτημα Επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου αυτής.
( Πότε επιστρέφεται; Πότε παραγράφεται; ).
 Παραδείγματα και εφαρμογές.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης :

κα  Αθανασοπούλου Μαρτίνα,
κα Κεφαλλωνίτη Αμαλία
Τ:  211 500 7000,
F
:  211 500 7070
E:  asem@epsilontraining.gr 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο