ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Φορολογικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
23, Νοε 2012
Λήξη
24, Νοε 2012
Εισηγητές
Τίτλος

H θεματολογία θα αναφερθεί:

Στη διαφορά μεταξύ των τακτικών, προσωρινών και προληπτικών ελέγχων

Στα κριτήρια υπαγωγής στον έλεγχο από τα ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 του Ν 1914/90 των φυσικών και των νομικών προσώπων

Στο αντικείμενο ελέγχου των ειδικών συνεργείων. Ερμηνεία του άρθρου 28 εισόδημα εξ’ εμπορικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές

Στη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων με ευνοϊκούς όρους πριν την έναρξη του ελέγχου. Κίνητρα αυτοσυμόρφωσης Ν 3610/07 άρθρο 4 παράγραφος 1

Στη διαδικασία διενέργειας ελέγχου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/8-04-2011 καθώς και την ΠΟΛ 1162/27-07-2011 με παραδείγματα και εφαρμογές

Στον έλεγχο των συναλλαγών των Ελλήνων φορολογούμενων με τα άλλα κράτη

Στην διαδικασία έκδοσης και κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχου και των φύλλων ελέγχου σε όλες τις φορολογίες

Στη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ή συμβιβασμού διοικητικής εκμετάλλευσης της διαφοράς στα οικεία φύλλα ελέγχου και στις συνέπειες της κάθε περίπτωσης

Στη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων χωρίς πρόστιμα και με μειωμένους πρόσθετους φόρους σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 4002/2011 και της ΠΟΛ 1184 / 26-08-2011

Στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων χωρίς πρόστιμα ( ΠΟΛ 1190/7-09-2011)

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο