Π.Ι.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ ΕΝΑΝΤΙ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
19, Σεπ 2012
Λήξη
19, Σεπ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ
ΕΝΑΝΤΙ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αναλυτικότερα θα αναπτυχθούν τα θέματα:

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

Παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων ηλεκτρονικών εντύπων για:

- το Έντυπο 3 (Αναγγελία πρόσληψης)

- το Έντυπο 4 (Πίνακας προσωπικού)

- το Έντυπο 5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού)

- το Έντυπο 6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου)

- το Έντυπο 7 (Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου)

- το Έντυπο 8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)

- και το Έντυπο 9 (Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης)

Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας


Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL” - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 - ΑΘΗΝΑ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο