ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος/η :
ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Διεύθυνση :
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 106 80
Phone :
210 3678858
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
27, Νοε 2012
Λήξη
27, Νοε 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Διάγραμμα ύλης

1η Ημέρα: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 (17.00-21.00)
> Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
- Πηγές του εισοδήματος
- Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος
- Φοροαπαλλαγές
- Η έννοια και ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος
- Υπολογισμός του φόρου
- Παρακρατούμενοι φόροι
- Οι φορολογικές δηλώσεις

2η Ημέρα: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 (17.00-21.00)
> Φορολογία εισοδήματος εταιρειών
- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος
- Εκπιπτόμενες δαπάνες
- Υπολογισμός του φόρου
- Φορολόγηση διανεμόμενων κερδών
- Ελεγκτική διαδικασία
- Οι φορολογικές δηλώσεις

3η Ημέρα: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 (17.00-21.00)
> ΦΠΑ
- Τρόπος λειτουργίας, υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου
- Απαλλαγές από το φόρο
- Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
- Συναλλαγές με τρίτες χώρες
- Χειρισμός ΦΠΑ παγίων στοιχείων
- Έκπτωση και επιστροφή του φόρου
- Το κλάσμα prorata
- Δηλώσεις
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο