ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
12, Ιουλ 2012
Λήξη
12, Ιουλ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του
Η επικέντρωση του ελέγχου – Η ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ
Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του 
Η υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργαζόμενο των όρων που διέπουν τη σχέση     εργασίας του σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 
* Η επίλυση εργατικών διαφορών, η συμφιλιωτική διαδικασία σύμφωνα με το Ν.3996/5.8.2011 και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ  
* Το έργο του ΣΕΠΕ & υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι αυτού .                                  Το αντικείμενο των ελέγχων
* Το είδος και το εύρος των κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του ΣΕΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3996/2011
*  Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης  στο χώρο εργασίας  &  επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
* Σύννομη τήρηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων        
*  Η θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας
* Διαδικασίες πρόσληψης
Οι εργασιακές αλλαγές που εμπεριέχονται στο νέο Ν. 4046/2012 και την ερμηνευτική  εγκύκλιο  Αριθ. Πρωτ. 4601/304/12.3.2012 που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του
* Το πλαίσιο ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας & η τρίμηνη μετενέργεια τους με τις ρυθμίσεις του νέου μνημονίου
* Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους  & νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους
* Πως διαμορφώνεται το πλαίσιο των όρων αμοιβής των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών
* Το πλαίσιο σύναψης  επιχειρησιακών συμβάσεων  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011    και η δυνατότητα απόκλισης των μισθών έως το κατώφλι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
* Η μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και  τα αποτελέσματα που επιφέρει  στο οικοδόμημα των συλλογικών ρυθμίσεων
* Το πλαίσιο ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας &  ο χρόνος παράτασης ισχύος τους ( μετενέργεια)


* Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής ρυθμίζονται σε ατομικό επίπεδο μέχρι το 
κατώφλι της Ε.Γ.Σ. Σ. Ε.

Το πλαίσιο συμπλήρωσης και υποβολής στο ΣΕΠΕ των καταστάσεων προσωπικού
* Πότε υποβάλλονται συμπληρωματικές καταστάσεις προσωπικού σύμφωνα με το ν.3996/2011
* Υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού και επί μεταβολής αποδοχών
* Τα χρονικά όρια εργασίας και η απεικόνισή τους στις καταστάσεις προσωπικού
 Απεικόνιση ωραρίου εργασίας προσώπων εμπιστοσύνης (Διευθυνόντων υπαλλήλων)

Ατομικές Συμβάσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης
* Η δυνατότητα  καθιέρωσης συστήματος   εκ  περιτροπής  εργασίας 
* Χρονική επέκταση της  δυνατότητας μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση 
* Μετατροπή σύμβασης εργασίας  από πλήρη σε μερική 
με αίτηση του εργαζόμενου
* Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής

Ατομικές Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου
* Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά τις αλλαγές του Ν.3899/2010 & του Ν.3986/2011

Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
* H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών 
Διευθυντικό δικαίωμα &  χρόνος χορήγησης  της  άδειας
* Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας 

Το πλαίσιο χορήγησης  άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους
Σύννομη διαχείριση υπερεργασίας και υπερωρίας
Η τήρηση του βιβλίου υπερωριών
Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ και η επίλυση των εργατικών διαφορών
Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων


TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο