Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
09, Ιουλ 2012
Λήξη
10, Ιουλ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

> Η λογιστική της αγοράς και των πωλήσεων των αποθεμάτων  εσωτερικού
> Η λογιστική της ενδοκοινοτικής απόκτησης και παράδοσης των αποθεμάτων 
> Η λογιστική της αγοράς και πωλήσεως αποθεμάτων με  Τρίτες χώρες 
> Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων κατά τη παραλαβή και κατά την απογραφή 
> Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της καταστροφής των αποθεμάτων 
> Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των Δειγμάτων, Αυτοπαράδοσης και Ιδιοχρησιμοποίησης Αποθεμάτων 
> ΦΠΑ και αποθέματα 
> Φορολογία εισοδήματος και αποθέματα
> Ανεπάρκεια-Ανακρίβεια βιβλίων λόγω αποθεμάτων
> Βιβλίο αποθήκης
* Η σύνδεση της Γενικής Λογιστικής και του Βιβλίου Αποθήκης 
* Προσδιορισμός Φορολογικής Αποθήκης 
* Βιβλίο Αποθήκης στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ 
* Όρια και τρόπος τήρησης Βιβλίου Αποθήκης 
> Βιβλίο Αποθήκης και Εμπορικές Εταιρίες 
* Βιβλίο Αποθήκης και Βιομηχανικές Εταιρίες 
* Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης 
* Η Κωδικοποίηση των αποθεμάτων του βιβλίου αποθήκης
* Βιβλίο Αποθήκης και Υποκαταστήματα 
* Αναλυτική Λογιστική και Βιβλίο Αποθήκης 
* Βιβλίο αποθήκης και βραχυχρόνια -Ετήσια Κοστολόγηση 
* Απογραφή - Αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και το Ε. Γ.Λ.Σ
* Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών 
* Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου 
Πρακτικά Παραδείγματα σύνδεσης Γενικής Λογιστικής, Βιβλίου αποθήκης με κοστολόγησης αποθεμάτων.

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο