ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Ναυτιλιακή Λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
27, Ιουν 2012
Λήξη
28, Ιουν 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 
Ναυτιλιακές εταιρίες
* Διάκριση
* Ειδικά γνωρίσματα
*  Σημαία πλοίου
Πλοιοκτήτριες
Διαχειρίστριες Ν. 89
* Υποχρεώσεις φορολογικές - διαχειριστικές που αφορούν στην εκμετάλλευση  των πλοίων
* Υποχρεώσεις προς το Υπουργείο Οικονομίας
Ακτοπλοϊκές Α.Ν.Ε.
Ναυτικές Εταιρίες Ν. 959
* Πλοιοκτήτης -Εφοπλιστής
Ειδικά θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής
* Λογαριασμοί Πλοιάρχων MGA
* Λογαριασμοί Ναυτικών Πρακτόρων D/AS
* Εκκαθαρίσεις Ναύλων
* Λογαριασμοί ασφάλισης πλοίων


Λογιστικό σύστημα και σχέδιο
* Ανάλυση λογαριασμών – ειδικές περιπτώσεις
* Λογαριασμοί ενεργητικού – παθητικού και αποτελεσμάτων
* Operating  –Running costs,  
* Βιβλία εσόδων – εξόδων , τρόπος τήρησης τους 
Οικονομικές  καταστάσεις
* Ισολογισμοί (balance sheet)
* Αποτελέσματα χρήσης (profit and loss account)
* Πίνακας ταμιακών ροών (cash flow)
* Πίνακες προβλεπόμενων αποτελεσμάτων (prospective financial statement)
Φορολογία Ναυτιλιακών Εταιριών και πλοίων

* Έλεγχοι ΔΟΥ  
* Φορολογία εισοδήματος, φορολογία πλοίων 
* Καθεστώς ΦΠΑ (επιστροφές ΦΠΑ , απαλλαγές ΦΠΑ , Υποβολή ΦΠΑ)
Μηχανογραφικές Εφαρμογές – M.I.S.

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο