ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4002/2011 Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ με βάση τους νόμους 3943/11, 3986/11 και 4002/11.Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού και συναφείς υποχρεώσεις Περιοδική δήλωση ΦΠΑ – νέοι κανόνες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – Εισαγωγές και εξαγωγές Απαλλαγές – Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών – Επιστροφή ΦΠΑ– Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου Περιοδική δήλωση ΦΠΑ – νέοι κανόνες χρόνου/τρόπου υποβολής Εκκαθαριστική δήλωση 2011

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
27, Ιουν 2012
Λήξη
28, Ιουν 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ημέρα  27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ με βάση τους νόμους 3943/11, 3986/11 και 4002/11
Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού 
και συναφείς υποχρεώσεις
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ – νέοι κανόνες σχετικά με τον  χρόνο και τον τρόπο υποβολής

* Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ  με το ν. 3943/2011 (έλεγχος από το γραφείο, θέματα αυτοπαράδοσης  σχετικά με την πρώτη εγκατάσταση σε νεόδμητα ακίνητα, δυνατότητα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου, θέματα βεβαίωσης του φόρου, κλπ)
* Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ με το ν. 3986/2011 (συντελεστές ΦΠΑ)
* Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ με το ν.4002/2011 (απαλλαγή χορήγησης ύδατος)
* Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από 1.1.2010 όπως  θεσπίστηκαν με το ν. 3763/2009 και ισχύουν  ύστερα από την τροποποίηση ορισμένων εξ αυτών  με το ν. 3842/2010
- Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις  άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών 
- Νέοι γενικοί κανόνες του τόπου φορολογίας και κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτούς 
- Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες (ακίνητα, βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων, κλπ)
- Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη, κλπ.
* Έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και συναφείς υποχρεώσεις (VIES, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, κλπ)
* Φορολογικός αντιπρόσωπος – σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου και συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων
* Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (είσπραξη ή καταβολή προκαταβολής έναντι του τιμήματος στις κοινοτικές συναλλαγές, τμηματική καταβολή τιμήματος, κλπ) 
* Έκδοση ειδικού στοιχείου επί ενδοκοινοτικών συναλλαγών – Παραδείγματα και απεικόνιση στην περιοδική δήλωση και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
* Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Προϋποθέσεις, διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
* Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ , χρόνος και τρόπος υποβολής (νέοι κανόνες)


2η ημέρα  28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – Εισαγωγές και εξαγωγές
Απαλλαγές – Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών – Επιστροφή ΦΠΑ– Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ – νέοι κανόνες χρόνου/τρόπου υποβολής
Εκκαθαριστική δήλωση 2011


* Πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ, πράξεις απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες από το πεδίο του ΦΠΑ
* Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις αγαθών,  γενικά
* Τριγωνικές συναλλαγές – Απεικόνιση στην Περιοδική ,κλπ.
* Υποχρεώσεις υποκειμένων επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES,Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Δήλωση ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ)
* Απαλλαγές με βάση το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής, Συμπληρωματικό     όριο απαλλαγής, κλπ – Προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής 
* Εισαγωγές και εξαγωγές
* Φορολογητέα αξία
* Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
* Δώρα μικρής αξίας και δείγματα 
* Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Πώς διαμορφώνεται ο αριθμητής και ο παρονομαστής του κλάσματος της Pro-Rata- Εξαιρέσεις
* Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών – Παραδείγματα και απεικόνιση στο έντυπο της Εκκαθαριστικής δήλωσης
* Επιστροφή ΦΠΑ γενικά – Προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής
* Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
* Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ , χρόνος και τρόπος υποβολής (νέοι κανόνες)
* Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ  2011

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο