PwC's Academy - Ελληνική Φορολογία - 22η Διοργάνωση Περιόδου 2019 -2020

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Φορολογικό Δίκαιο
Τίτλος
Εναρξη
25, Sep 2019
Λήξη
03, Jun 2020
Εισηγητές
ΤίτλοςΣεμινάριο: Ελληνική Φορολογία 
(22η συνεχής διοργάνωση) / Περίοδος 2019 - 2020
 

Έναρξη

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

25 Σεπτεμβρίου  2019

 

400  εκπαιδευτικές ώρες

 

 

Για Εταιρείες:     4.500 €

Για Δικηγόρους: 3.800 €

Για Ιδιώτες:         4.000 €

 

 

 

Εταιρεία


 
 Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).

Αριθμός αδείας : 2100539 - Διακριτικός Τίτλος : PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ. 1

 

Η PwC ανακοινώνει ότι διοργανώνει για την περίοδο 2019 - 2020, το πρόγραμμα «Ελληνική Φορολογία» για εικοστή δεύτερη (22η) συνεχή χρονιά, από το οποίο μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 700 στελέχη.


Σύντομη Περιγραφή:

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2020).


Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 

·      Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές),

·      Thin capitalization Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης),

·      Ενδοομιλικά Μερίσματα

·      Deffered Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία),

·      Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

·      Ενδικοφανής Προσφυγή

·      Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Είσπραξη, Ανακοπή, Ρυθμίσεις, Κατασχέσεις κ.λ.π.)

·      International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και

·      Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων.

 

Στόχος:

·        Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας

·        H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων

·        Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα

·        Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

 

Η Διδακτέα Ύλη αναλυτικά:

 

·              Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)

·              Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.

·              Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε.

·              Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

·              Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) 

            -  Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία

            -  Θέματα Φορολογικών Στοιχείων

            -  Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

            -  Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)

·              Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)

·              Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο

·              Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης

·              Φορολογικός Σχεδιασμός

·              International Taxation

·              Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

·              Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

·              Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών

·              Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

·              Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 και το Ν. 4308/2014

·              Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deffered Taxation)

·              Διοικητική Δικονομία

·              Ενδικοφανής Προσφυγή

·              Φορολογία Πλοίων

·              Φορολογία Χαρτοσήμου

·              Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 

·              Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων

·              Φορολογικός Έλεγχος

·              Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές

·              Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

·              Ο Αναπτυξιακός Νόμος.

 

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

 

Χορήγηση Πιστοποιητικών:

 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται ενώπιον ακροατηρίου, να παρουσιάζουν μελέτες επί συγκεκριμένων φορολογικών θεμάτων που θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές των ενοτήτων του προγράμματος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Επικοινωνία:

 

Αριστείδης Πανολαρίδης | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο