ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ - EΓΚΥΚΛΙΟΣ 4601/304/12-3-2012 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ, ΚΛΑΔΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ) - ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14/8/2011

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
20, Ιουν 2012
Λήξη
21, Ιουν 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ*  ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ NΟΜΟΥ 4024/2011. 
1.   Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ΚΛΑΔΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ, ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ).
2.  Ο κανόνας της δέσμευσης (άρθρο 8 του Ν. 1876/1990). 
3.  Ο κανόνας της συρροής (άρθρο 10 του Ν. 1876/1990) – Ενίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών.
4.  Κατάργηση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων.
5.  Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής (άρθρο 11 του Ν. 1876/1990) – Αναστολή της εν λόγω διάταξης για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.  
6.  Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Ενώσεις Προσώπων.
7.  Δυνατότητα μείωσης των αποδοχών με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

* ΙΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (Ν. 4046/2012) - Η 6η ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-2-2012 & Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4601/304/12-3-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
1.   Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι προβλεπόμενες μειώσεις – Η ημερομηνία άμεσης προσαρμογής στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια.
Αναμόρφωση του κατώτατου μισθού νομοθετικά από την κυβέρνηση.
2.  Διαρθρωτικά μέτρα για το επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων – Οι επερχόμενες τροποποιήσεις στο Νόμο 1876/1990 και ειδικότερα σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος και την μετενέργεια.
3.  Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.
III ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΣΑΝ (ενημερωμένοι μέχρι 14/5/2012)

    ΙV. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ  Ν. 3996/2011 (ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 7).
1. Πίνακας προσωπικού και πρόγραμμα ωρών εργασίας.
2. Ειδικό Βιβλίο Αδειών.
3. Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. 
4. Συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μερικής απασχόλησης, κ.λ.π.
5. Κανονισμοί εργασίας.
6. Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας.
7. Αιτήσεις για κατάτμηση της κανονικής αδείας – Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση.

* V. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
1. Η μερική απασχόληση. 
2. Η συμβατική εκ περιτροπής εργασία και η εκ περιτροπής εργασία  που επιβάλλεται μονομερώς.
3. Άδεια άνευ αποδοχών.
4. Μετάθεση εργαζομένων.
5. Γνήσιος Δανεισμός. 

* VI. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
1. Λύση της σχέσεως εργασίας – Γενικά.
2. Έγκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 και του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 – Συνέπειες ακυρότητας.
3. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ενδεικτικές αποφάσεις από την δικαστηριακή νομολογία.
4. Υπολογισμός και ποσό περιορισμού της αποζημίωσης.
5. Αποζημίωση υπαλλήλων με προειδοποίηση και χωρίς προειδοποίηση.
6.  Τμηματική καταβολή και φορολογία της αποζημίωσης.
7. Αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν οφείλεται αποζημίωση.
8. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον μισθωτό χωρίς προειδοποίηση και ποσό αποζημίωσης (άρθρο 4 του Ν. 2112/1920).
9. Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης ή μετά τη συμπλήρωση 15 ετών στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 5 του Ν. 435/1976 και άρθρο 8 του Ν. 3198/1955).
10. Περιπτώσεις απαγόρευσης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης – Αναστολή της καταγγελίας κατά άρθρο 168 του Α.Κ.
11. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) και καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 673 και 674 ΑΚ. 
12. Καταγγελία της σχέσης εργασίας έμμισθων δικηγόρων. 
13. Απολύσεις για Οικονομοτεχνικούς λόγους – Συμφωνημένες Απολύσεις.

* VII. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ, ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ) – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν. 3986/2011).
1. Παρουσίαση και ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου.
2. Πρακτικές Εφαρμογές.


* VIII. Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.
1. Άδεια εργαζομένων με πλήρη απασχόληση – Πρακτικές εφαρμογές.
2. Άδεια εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία – Πρακτικές εφαρμογές.
3. Άδεια αναψυχής για εργαζόμενους που απασχολούνται εποχιακά.
4. Λύση της εργασιακής σχέσης και άδεια.
5. Άλλα είδη αδειών.
6. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για την μη χορήγηση της κανονικής αδείας.
7. Κατάτμηση της κανονικής αδείας.
8. Καταγγελία της εργασιακής σχέσης κατά την διάρκεια της κανονικής αδείας.
9. Ομαδικές άδειες.
10. Αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την γονική άδεια ανατροφής.

* VIIII. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3996/2011).
1. Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 15527/639/2-9-2010, 25231/Δ1.8448/31-12-2010 και 25624/975/31-12-2010 – Μελέτη περιπτώσεων (Case study).
2. Μειώσεις και εκπτώσεις στις επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβίαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ, 10437 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY

ΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ                   09:00-14:00
                             ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ         17:00-22:00

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο