ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ & ΟΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 4ο ΤΜΗΜΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
18, Φεβ 2010
Λήξη
18, Φεβ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

·         Μεταβατικό καθεστώς Φ.Π.Α. και διάρκεια.

·         Τόπος παροχής υπηρεσιών (άρθρο 14 Ν.2859/00). Τι ισχύει από 01/01/2010.

·         Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών. Υποχρεώσεις λήπτη των υπηρεσιών.

·         Ενδοκοινοτική πώληση υπηρεσιών. Υποχρεώσεις παρέχοντος τις υπηρεσίες.

·         Νέοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες. Κοινοποίηση οδηγιών για τη συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

·         Ειδικά θέματα που αφορούν στο χρόνο πραγματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. (παραδείγματα-εφαρμογές)

·         Φορολογητέα αξία. Απαιτητό του φόρου. Προκαταβολές, χρόνος που πρέπει να δηλωθούν.

·         Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και Taxisnet. Αρχικοί εμπρόθεσμοι πίνακες. Αναστολή πιστοποίησης (ΠΟΛ.1127/25.09.090 και (Αποφ.1091531/25.09.09)

·         Διορθωτικοί πίνακες (ΠΟΛ.1317/2.12/1997). Τρόποι υποβολής.

·         Σύστημα VIES.

·         Φορολογικός εκπρόσωπος και φορολογικός αντιπρόσωπος έννοια, ορισμός, υποχρεώσεις κλπ.

·         Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. (παραδείγματα-εφαρμογές)

·         Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στην Ελλάδα από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος. (παραδείγματα-εφαρμογές)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο