ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Φ.Π.Α. 19 & 20/02/2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
19, Φεβ 2010
Λήξη
19, Φεβ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

3o TMHMA
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010
(17.00-22.00)


4o TMHMA

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 (09.30-14.30)

 
Μεταβατικό καθεστώς Φ.Π.Α. και διάρκεια.
• Τόπος παροχής υπηρεσιών (άρθρο 14 Ν.2859/00). Τι ισχύει από 01/01/2010.
• Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών. Υποχρεώσεις λήπτη των υπηρεσιών.
• Ενδοκοινοτική πώληση υπηρεσιών. Υποχρεώσεις παρέχοντος τις υπηρεσίες.
• Νέοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες. Κοινοποίηση οδηγιών για τη συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
• Ειδικά θέματα που αφορούν στο χρόνο πραγματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. (παραδείγματα-εφαρμογές)
• Φορολογητέα αξία. Απαιτητό του φόρου. Προκαταβολές, χρόνος που πρέπει να δηλωθούν.
• Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και Taxisnet. Αρχικοί εμπρόθεσμοι πίνακες. Αναστολή πιστοποίησης (ΠΟΛ.1127/25.09.090 και (Αποφ.1091531/25.09.09)
• Διορθωτικοί πίνακες (ΠΟΛ.1317/2.12/1997). Τρόποι υποβολής.
• Σύστημα VIES.
• Φορολογικός εκπρόσωπος και φορολογικός αντιπρόσωπος έννοια, ορισμός, υποχρεώσεις κλπ.
• Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. (παραδείγματα-εφαρμογές)
• Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στην Ελλάδα από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος. (παραδείγματα-εφαρμογές)
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κασαμπαλή Πόπη

Τ: 2310 981700
F: 2310 953615

E-mail:training@epsilontraining.gr

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο