ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Transfer Pricing ΕΓΚΑΙΡΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ,  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή ΠΛΗΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ,  ΠΩΣ Ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΝΟΜΟΙ: 3842/2010, 3775/2009, 3728/2008, Ν. 2238/2004 (άρθρο 39) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΝ Α2 8092/2008

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
26, Απρ 2012
Λήξη
26, Απρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ
*
Στη ημερίδα θα γίνει:

> Ανάλυση των διατάξεων του παλιού άρθρου 39 του Ν.2238/2004. Εφαρμογή αυτού, μέχρι σήμερα, από τις φορολογικές αρχές καθώς και
> Ανάλυση των διατάξεων του νέου άρθρου 39 και 39α του Ν. 2238/1994, όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν με νόμους 3775/2009 & πρόσφατο 3842/2010
> Ανάλυση των ρυθμίσεων του Ν. 3728/2008 του ΥΠΑΝ και της Απόφασης ΥΠΑΝ  Α2 8092/2008 σε θέματα ενδοομιλικών τιμολογήσεων
> Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης που ήδη ζήτησε να προσκομισθούν για έλεγχο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΥΠΟΑΝ)
> Πολυεθνικές επιχειρήσεις και Transfer Pricing   μετά την υιοθέτηση από την χώρα μας των βασικών αρχών που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ΟΟΣΑ 1995).
> Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Transfer Pricing) με το ψήφισμα του Συμβουλίου των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών και η προσπάθεια ενσωμάτωσής του στο ελληνικό δίκαιο.
> Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
> Ποιες θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές και ποια η έννοια του Ομίλου;
> Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης Βασικός φάκελος (Master file) και τοπικοί φάκελοι (local files Ελληνικός).
> Περιεχόμενο τόσο του Βασικού όσο και του Ελληνικού φακέλου.
> Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών και να συνταχθούν φάκελοι τεκμηρίωσης
> Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών
> Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους και η χρήση τραπεζών πληροφοριών
> Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών πότε και που υποβάλλονται καθώς και πιο το περιεχόμενο   τους.
> Ανάλυση Κυρώσεων και πως ο αγορανομικός έλεγχος μπορεί να καταλήξει και φορολογικός έλεγχος με διοικητικά πρόστιμα και από τους δύο ελέγχους.

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο