ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ, Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
10, Μαρ 2010
Λήξη
04, Μαϊ 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ, Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
 
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 
Η PwC Academy, εισάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 60 ωρών εμπορικής αποτελεσματικότητας με σαφή προσανατολισμό στις πωλήσεις, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και τους ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επικερδή δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν τις ικανότητες και τις τεχνικές τους, ώστε να τις κατευθύνουν σωστά, και να πετυχαίνουν υγιείς και αποτελεσματικές συναλλαγές οποιασδήποτε μορφής. Θ’ αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη ικανότητα η οποία θα συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη και επιτυχία των εμπορικών στόχων κάθε επιχείρησης.

Τέλος, το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα, αποτελεί και μια ασφαλή πλατφόρμα για την δημιουργική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες, ενδεχομένως, αποκτήθηκαν από άλλες μορφές εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απλοποιεί και ερμηνεύει μέσα από πολύ ευχάριστες διαδρομές τα πλέον σύγχρονα επιτεύγματα στην στρατηγική των πωλήσεων, την ολική εξυπηρέτηση των πελατών και των ψυχολογικών εφαρμογών οι οποίες είναι απαραίτητες στην καθημερινή μάχη για την επιτυχία.

Η υπογραφή της PwC Academy, με το γνωστό υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, θ’ αποτελέσει το πλέον αξιόπιστο στοιχείο αναγνώρισης για την επαγγελματική επάρκεια τόσο σε ενδοεταιρικά πλαίσια όσο και στην ευρύτερη αγορά εργασίας

Που Απευθύνεται:
Απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, Ελεύθερους Επαγγελματίες-Επιχειρηματίες, Στελέχη θέσεων επικοινωνίας, Telemarketing, Υπαλλήλους "πρώτης γραμμής" (υποδοχή – τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία), Στελέχη Πωλήσεων, Υπεύθυνους Πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών καθώς επίσης και σε Διαχειριστές Ανθρωπίνου Δυναμικού
 
Στόχος του σεμιναρίου:
-Να γίνει κατανοητή η ανάγκη προσήλωσης στους εμπορικούς στόχους κάθε επιχείρησης
-Να αναδειχθεί η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τις υψηλές προσδοκίες πωλήσεων
-Να γίνουν γνωστές οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στις στρατηγικές επιδίωξης υψηλών εμπορικών επιτυχιών.
-Να προσδιορισθούν οι αιτίες οι οποίες ενισχύουν ή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επαγγελματικών και κοινωνικών στόχων.
-Οι συμμετέχοντες να μπουν στη διαδικασία αναγνώρισης συμπεριφορών και τάσεων που αναπτύσσονται στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν και να πλησιάσουν όσο γίνεται καλύτερα το μοντέλο του πετυχημένου στελέχους.
-Μέσα από πρακτικά παραδείγματα να δημιουργηθούν προσωπικές τεχνικές που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας, στόχων και αυτό αξιολόγησης.
-Να εξασφαλισθεί η αναγκαία αναλυτική ικανότητα που θα οπλίσει τους συμμετέχοντες με ειδικές γνώσεις / εργαλεία για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και αποδοτικότητας.
-Να εκσυγχρονιστεί ο εσωτερικός μηχανισμός αποφάσεων ώστε να μένει ανεπηρέαστος από αρνητικά συναισθήματα ή προκαταλήψεις.

Διάρκεια σεμιναρίου: 60 ώρες

Περίοδος Διεξαγωγής: Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010 – Τρίτη, 04 Μαΐου 2010

Κόστος Συμμετοχής: €900

Εισηγητές: (σε αλφαβητική σειρά)
-Διαμαντόπουλος Γιώργος
-Ησαίας Σωτήρης
-Πράτανος Ανδρέας

Ύλη εκπαιδευτικού προγράμματος:

Εξυπηρέτηση και πιστότητα Πελατών
- συνθήκες καλής εξυπηρέτησης πελατών
- εισαγωγή στη διαδικασία πωλήσεων
- point of sales
- τρόποι λήψης αποφάσεων πελατών
- προετοιμασία στελεχών για την ολική εξυπηρέτηση πελατών
 
Διαστάσεις Εξυπηρέτησης
- ορισμοί καλής εξυπηρέτησης
- ορισμοί και τρόποι επικοινωνίας με τους πελάτες
- τρόποι χειρισμού ακοής
- γραπτή επικοινωνία με τους πελάτες
- αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση πελατών
- κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες
 
Συμπεράσματα - Εφαρμογές
- Τρόποι εφαρμογής θεωριών
- αντιμετώπιση εμποδίων
- συμβουλές αρίστης εξυπηρέτησης
- ενδυνάμωση εμπιστοσύνης εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
- εδραίωση της σιγουριάς στον πελάτη
 
Η σύγχρονη Πώληση
- αρχές σύγχρονης πώλησης
- κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του πωλητή
- προφίλ δεξιοτήτων πώλησης (δραστηριότητα)
- αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
- το παράθυρο JOHARI
- το δικό μου παράθυρο JOHARI (δραστηριότητα)
 
Συμπεριφορά
- τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μας
- το προσωπικό μου στυλ συμπεριφοράς (δραστηριότητα)
- ανάλυση των 4 στυλ συμπεριφοράς και επικοινωνίας
- τεχνικές προσαρμογής στα διάφορα στυλ συμπεριφοράς
- αντί διαμετρικός συντονισμός (δραστηριότητα)
- κινήσεις προσαρμογής (δραστηριότητα)
 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη
- ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην πώληση και την ποιοτική εξυπηρέτηση δραστηριότητες / τεστ
 
 
Εμπειρίες Ποιοτικής Εξυπηρέτησης
- ο πελάτης, παράγοντας επιχειρησιακής επιβίωσης
- ο ιδανικός πελάτης (δραστηριότητα)
- εμπειρίες εξυπηρέτησης (video)
- τι χρειάζεται για να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες μας
- ερωτηματολόγιο δεξιοτήτων εξυπηρέτησης (workshop)
- ερωτηματολόγιο δεξιοτήτων εξυπηρέτησης από συνάδελφο (workshop)
- συζήτηση (workshops A + B)
 
Εσωτερικές Πωλήσεις
- οι εσωτερικοί πελάτες
- η αλυσίδα ‘εξυπηρέτησης κέρδους’
 
Η Ολική Ικανοποίηση του Πελάτη
- τι αγοράζουν τελικά οι πελάτες και ποιες οι είναι οι βασικές τους ανάγκες;
- Τα ψάρια (video)
- Τα 6 βήματα που οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών μας
- Τα επόμενα βήματα
- Πλάνο προσωπικής βελτίωσης
- Τελικά συμπεράσματα
 
Η Ψυχολογία των Υψηλών Συναλλαγών
- το ψυχολογικό πλαίσιο των πωλήσεων
- ένα εκπαιδευτικό πολύπτυχο
- οι καταναλωτικές επιρροές
- το προφίλ του πωλητή το προφίλ του πελάτη
- η συμμετοχή του ψυχολογικού παράγοντα
- οι θέσεις επικοινωνίας
- η διαμόρφωση του ΕΓΩ
- οι βασικές καταγραφές
- συζήτηση study cases
 
Ο Ψυχολογικός Μηχανισμός
-οι καταστάσεις του ΕΓΩ
-η υγειής εσωτερική δομή
-η αντίληψη των πηγών συμπεριφοράς
-η δομή και τα είδη των συναλλαγών
-οι θέσεις ζωής και η ανάπτυξη νοοτροπίας
-σενάρια ζωής
-συζήτηση / ασκήσεις
 
 
Η Αποτελεσματική Αανταπόκριση
- η ψυχολογία του ανταγωνισμού
- τα παιχνίδια των ανθρώπων
- ο πελάτης δεν είναι αψυχολόγητος
- η οργάνωση του χρόνου και τα ψυχολογικά κουπόνια
- ασκήσεις – εγώγραμμα
 
Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι μια σύνθετη υπόθεση, την οποία μάλιστα ουδέποτε διδαχτήκαμε μολονότι είναι το ζητούμενο όχι μόνο στη δουλειά μας αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
 
Στον εμπορικό τομέα έχει να κάνει:
- με την βελτίωση στις αποδώσεις του ανθρωπίνου δυναμικού,
- με την επιχειρησιακή φιλοσοφία,
- με την ανάπτυξη των προϊόντων,
- με την αύξηση των πωλήσεων,
- με τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες του πελάτη,
- με το ποια είναι και τι δυναμική έχουν τα αγοραστικά κίνητρα,
- με το ποιες είναι οι κυριότερες καταναλωτικές επιρροές,
- με το ψυχολογικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής επικοινωνίας, και με το ποια είναι η σχέση όλων αυτών με την πώληση στην ευρύτερη έννοια

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της PricewaterhouseCoopers επί της οδού Ζαλοκώστα 42, Χαλάνδρι.

Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής:

Αγγέλικα Κοργιοπούλου ([email protected])

Αγγελική Δρεστίλλα ([email protected])

Δήμητρα Κεράτσα ([email protected])
 
Ειρήνη Λαμπροπούλου ([email protected])
 

Τηλ.: 210 – 68 99 000

Fax: 210 – 68 46 855, 210 – 68 74 444

 
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο