ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
27, Απρ 2012
Λήξη
27, Απρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Παρουσίαση Εντύπου Φορολογικής Δήλωσης Φυσικών Προσώπων οικ. Έτους 2012
* Οδηγίες Συμπλήρωσης ανά κωδικό Έντυπο Ε1
*  Ι. Γενικές Πληροφορίες (Πίνακες 1 ως 3)
* ΙΙ. Φορολογούμενα Εισοδήματα (Πίνακας 4)
* Πίνακας 4Α - Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
* Πίνακας 4Β - Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
* Πίνακας 4Γ - Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
* Πίνακας 4Δ - Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
* Πίνακας 4Ε - Εισόδημα από ακίνητα
* Πίνακας 4ΣΤ - Εισόδημα από κινητές αξίες
* Πίνακας 4Ζ - Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης
* III. Αντικειμενικές Δαπάνες και Υπηρεσίες (Πίνακες 5 & 6)
* Πίνακας 5 - Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης
* Πίνακας 6 - Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη
* IV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το Εισόδημα ή μειώνουν τον Φόρο (Πίνακας 7)
* Πίνακας 7 - Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο
* V.  Φόροι που έχουν παρακρατηθεί/προκαταβληθεί (Πίνακας 8)
* Πίνακας 8 - Προκαταβληθέντες - Παρακρατηθέντες φόροι
* Παραδείγματα Υπολογισμού Φόρου
* Συνηθέστερα Λάθη κατά την υποβολή
*  Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε2
 
Παρουσίαση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος ΑΕ & ΕΠΕ
* Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
* Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
* Υπολογισμός κύριου & συμπληρωματικού Φόρου
* Υπολογισμός προκαταβολής φόρου τρέχουσας χρήσης
*  Πρακτικό παράδειγμα διανομής κερδών και υπολογισμού φόρου
* Συμπλήρωση Εντύπων
*  ΦΜ01-010
* ΦΜ01-013
* Ε3 Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο