ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4002/2011, Συντελεστές ΦΠΑ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις/παραδόσεις ), συναλλαγές με τρίτες χώρες (εισαγωγές/εξαγωγές), Παροχή υπηρεσιών γενικά και τόπος φορολογίας των υπηρεσιών – Απαλλαγές από το ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης – PRO-RATA – Διακανονισμός παγίων – Θέματα επιστροφής του ΦΠΑ – Συμπλήρωση Περιοδικής και Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
23, Απρ 2012
Λήξη
23, Απρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
*
* Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ  με βάση το Ν. 3943/2011 (έλεγχος από το γραφείο, θέματα αυτοπαράδοσης  σχετικά με την πρώτη εγκατάσταση σε νεόδμητα ακίνητα, τμηματικής καταβολή του οφειλόμενου φόρου, βεβαίωση του φόρου, ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, το  φυσικό αέριο, τη θέρμανση, το ψύχος, τα συστήματα πρόσβασης, κλπ)
* Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ με βάση το Ν. 3986/2011 (συντελεστές ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης)
* Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ με βάση το Ν. 4002/2011
* Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις  άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών - Νέοι γενικοί κανόνες του τόπου φορολογίας και κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτούς - Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες (ακίνητα, βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων, κλπ) – Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη, κλπ.
* Έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES, κλπ)
* Υποχρεώσεις των υποκειμένων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, κλπ)
* Περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου και συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων
* Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ( είσπραξη ή καταβολή προκαταβολής έναντι του τιμήματος στις κοινοτικές συναλλαγές, τμηματική καταβολή τιμήματος, κλπ)
* Έκδοση ειδικού στοιχείου επί ενδοκοινοτικών συναλλαγών
* Επιστροφή ΦΠΑ από κράτη μέλη της ΕΕ και Τρίτων χωρών – Νέα διαδικασία
* Συμπλήρωση της Περιοδικής Δήλωσης – νέο έντυπο, καθώς και της Εκκαθαριστικής δήλωσης

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο