ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011, N. 4038/2012, N. 4051/2012 και του Σχεδίου Νόμου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
17, Απρ 2012
Λήξη
17, Απρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

* Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011, N. 4038/2012, N. 4051/2012 και του Σχεδίου Νόμου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Νέα φορολογική κλίμακα – Νέο καθεστώς διατήρησης αφορολογήτου με αποδείξεις δαπανών, κατάργηση μείωσης φόρου - Απώλεια αφορολογήτου λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
* Μειώσεις από το εισόδημα. Ποιες καταργούνται και ποιες μεταφέρονται στις μειώσεις φόρου. Επιβαρύνσεις.
* Μειώσεις φόρου. Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες και στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων φόρου.
* Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Νέα τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.
* Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Πόθεν έσχες. Αναστολή τεκμηρίου απόκτησης ακινήτων μέχρι την 31.12.2013.
* Οι αλλαγές στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).
* Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τέλος επιτηδεύματος.
* Οι αλλαγές στο έντυπο (Ε3) οικονομικού έτους 2012.
* Φορολογία κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
* Οι αλλαγές στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε5).
* Φορολογία κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.). Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη. Παραδείγματα.
* Οι αλλαγές στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Φ01-010).
* Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε.
* Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών (μισθών) εταίρων Ε.Π.Ε.
* Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ανάλυση διατάξεων του νέου άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994.
* Διαδικασία αυτοελέγχου για τις μικρές επιχειρήσεις.
* Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές). Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στο ποσοστό 0,5% της απόφασης ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Κυρώσεις.
* Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων. Για ποιες δαπάνες έχει την ευθύνη αναμόρφωσης ο πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.
* Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Ευθύνη πιστοποιημένου λογιστή – φοροτεχνικού. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437
 
ΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 17:00-22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο