Εργασιακά Θέματα για στελέχη επιχειρήσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΚΕΛΛΗ ΔΡΥΛΛΗ
Διεύθυνση :
ΣΤΡ. ΤΟΜΠΡΑ 3
Πόλη :
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 15342
Phone :
2111815740
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
26, Ιουν 2012
Λήξη
27, Ιουν 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Ένα σεμινάριο που θα βοηθήσει τα στελέχη στη διακράτηση των ταλέντων τους και θα προσφέρει τις γνώσεις που χρειάζονται για να είναι ευέλικτοι.
 Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια επαρκή εικόνα των εργασιακών θεμάτων που αφορούν κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον Ελληνικό χώρο, βάσει της ιδιαίτερα εκτεταμένης εμπειρίας και της εξειδικευμένης γνώσης των στελεχών της εταιρείας μας σε θέματα εργατικού δικαίου.

 

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:

·         γνωρίσουν το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις,

·         θα εξοικειωθούν με την έννοια των συμβάσεων εργασίας και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους με βάση το είδος εργασίας, τα χρονικά όρια ισχύος κλπ

·         εξοικειωθούν με θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των σχέσεων εργασίας μέσα στην επιχείρηση και απασχολούν τις Διοικήσεις Προσωπικού.

 

Θα αναλυθούν θέματα όπως:

·         Νόμος και Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

·         Ορισμός εξηρτημένης απασχόλησης

·         Μισθωτός και εργοδότης (δικαιώματα και υποχρεώσεις)

·         Ατομικές συμβάσεις εργασίας (περιεχόμενο των συμβάσεων, χρονικά όρια κλπ)

·         Διαδικασίες πρόσληψης

·         Αποδοχές εργασίας (τακτικές, δώρα και επιδόματα)

·         Ώρες απασχόλησης (υπερεργασία-υπερωρία κλπ)

·         Άδειες-Δικαιολογημένοι και Αδικαιολόγητοι λόγοι απουσίας

·         Ασθένειες, μητρότητα κλπ

·         Λύση της σχέσεως εργασίας

 

Πληροφορίες / Δηλώσεις συμμετοχής

Επικοινωνήστε με την

Κέλλη Δρύλλη
τηλ: 211 1815740
       210 6062100
φαξ: 210 60 62 111
e-mail: kdrylli@kpmg.gr

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο