Μεθοδολογία Ανάπτυξης Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΚΕΛΛΗ ΔΡΥΛΛΗ
Διεύθυνση :
ΣΤΡ. ΤΟΜΠΡΑ 3
Πόλη :
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 15342
Phone :
2111815740
Θέμα
Εσωτερικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
13, Ιουν 2012
Λήξη
14, Ιουν 2012
Εισηγητές
Τίτλος

Το σεμινάριο

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες, πως χρησιμοποιώντας ως εργαλείο διαχείρισης το συστηματικό έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας, προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και διασφαλίζουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της και πως η χρήση τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας, αξιολογώντας τους κινδύνους που διέπουν την επιχείρησή τους και θέτοντας  προτεραιότητες στους σημαντικότερους τομείς γι’ αυτούς, θα έχουν αποτελεσματικότερο έλεγχο, καλύτερη διαχείριση των πόρων, ανάδειξη των δικλίδων ασφαλείας, διαθέσιμη πληροφορία στο σωστό χρόνο, μείωση του κόστους, διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών.

 

Μεθοδολογία

 

Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Βασικό στοιχείο θα αποτελέσει η δοκιμασμένη μεθοδολογία της KPMG «Continuous Auditing (CA) and Continuous Monitoring (CM)».  Παράλληλα θα μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της KPMG από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, θα γίνει χρήση ενδεικτικών παραδειγμάτων (case studies) τα οποία θα επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες ώστε να γίνει εξοικείωση με τις έννοιες και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  Θα αναλυθούν ακόμα οι προσεγγίσεις που θα προταθούν και θα δοθούν κατευθύνσεις για βελτίωση.

 

 

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα

 

Βασικές έννοιες – Μεθοδολογικό πλαίσιο

§  Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των βασικών εννοιών που αφορούν τον Συνεχή Έλεγχο και τη Συνεχή Εποπτεία. Ανάλυση του μεθοδολογικού πλαισίου και παρουσίαση διαφορών μεταξύ του προγραμματισμού και της υλοποίησης αφενός ενός Πλάνου Ελέγχου και αφετέρου ενός Σχεδίου Συνεχούς Ελέγχου και Εποπτείας.

§  Η χρήση και οι δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφορικής για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων και τον εντοπισμό των περιοχών προς έλεγχο και  βέλτιστη δόμηση της διαδικασίας συνεχούς ελέγχου.

§  Αποτελεσματική και μη αποτελεσματική εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου, βασικοί παράμετροι αποτελεσματικής υλοποίησης

 

Αξιολόγηση συνεχούς ελέγχου και βελτίωση

§  Αξιοποίηση των ευρημάτων του συνεχούς ελέγχου και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων σε επίπεδο οργανωτικό, λειτουργικό, πληροφορικής, στελέχωσης, και διοικητικής υποστήριξης.

 Μοντέλο βέλτιστης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων


 

Πληροφορίες / Δηλώσεις συμμετοχής

Επικοινωνήστε με την

Κέλλη Δρύλλη
τηλ: 211 1815740
       210 6062100
φαξ: 210 60 62 111
e-mail: [email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο