ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μετά τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
27, Μαρ 2012
Λήξη
27, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

§  Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011. Νέα φορολογική κλίμακα – Νέο καθεστώς διατήρησης αφορολογήτου με αποδείξεις δαπανών, κατάργηση μείωσης φόρου - Απώλεια αφορολογήτου λόγω παραβάσεων.

§  Μειώσεις από το εισόδημα. Ποιες καταργούνται και ποιες μεταφέρονται στις μειώσεις φόρου. Επιβαρύνσεις.

§  Μειώσεις φόρου. Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες και στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων φόρου.

§  Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Νέα τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα. Περαιτέρω έλεγχος βάσει και του τριετούς προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

§  Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Πόθεν έσχες.

§  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τέλος επιτηδεύματος. Εισφορά επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.

Φορολογία κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.

§  Φορολογία κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.). Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη. Παραδείγματα.

§  Διαδικασία αυτοελέγχου για τις μικρές επιχειρήσεις. Παραδείγματα.

§  Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές). Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στο ποσοστό 0,5% της απόφασης ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Κυρώσεις.

§  Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων. Για ποιες δαπάνες έχει την ευθύνη αναμόρφωσης ο πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011.

§  Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Ευθύνη πιστοποιημένου λογιστή – φοροτεχνικού. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011.

§  Νέες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής.

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00

ΤΙΜΗ: 100€, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 160€ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο