1. Ερμηνευτική εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. 4601/ 304/ 12.03.2012 2. Το νέο καθεστώς ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας & η μείωση του χρόνου μετενέργειάς τους με τις νέες ρυθμίσεις. 3. Πως διαμορφώνεται το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας των νεοεισερχόμενων καθώς και των ήδη απασχολούμενων μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαρ 2012
Λήξη
28, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
 

 • Ποιοι εργαζόμενοι αμείβονται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ.
 • Τι ισχύει με τις συλλογικές συμβάσεις που η διάρκεια ισχύος τους έχει λήξει.
 • Τι ισχύει με τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 37, του Ν.4024/27.10.2011.
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 και η δυνατότητα απόκλισης των μισθών έως το κατώφλι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Το έργο του ΣΕΠΕ & υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι αυτού .Το αντικείμενο των ελέγχων.
 • Το είδος και το εύρος των κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του ΣΕΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3996/2011.
 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας.
 • Οι αλλαγές του Ν.3996/2011 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού.
 • Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά τις αλλαγές του Ν.3899/2010 & του Ν.3986/2011.
 • Οι Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
 • H ασφάλιση των περιστασιακά απασχολούμενων με εργόσημο.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο