Μονοήμερο Εργατικό και Ασφαλιστικό σεμινάριο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ των Ν.3863/10, 3846/10, 3899/10, 3986/11, 3996/11 και προσφάτου νόμου (μνημονίου αρ.2)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PROSVASIS AEBE
Υπεύθυνος/η :
ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση :
Μ.ΓΕΔΕΩΝ 2-4 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 185
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103322700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
30, Μαρ 2012
Λήξη
30, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Μονοήμερο Εργατικό και Ασφαλιστικό σεμινάριο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ των Ν.3863/10, 3846/10, 3899/10, 3986/11, 3996/11 και προσφάτου νόμου (μνημονίου αρ.2)


εισηγητές:
Χρ. Καλλιαντέρης, Οικονομολόγος - Νομικός τ. Γεν. Δ/ντής ΙΚΑ, Σύμβουλος εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων
Αλαφογιάννης Θάνος: Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Prosvasis
ημέρες και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευλη 30 Μαρτίου 2012, 17:00 - 22:00
τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Holiday Inn

Θα αναλυθούν τα ακόλουθα θέματα:
 Ειδικές Μορφές Συμβάσεως Εργασίας (Μερική Απασχόληση - Προσωρινή Απασχόληση, Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου και Αορίστου χρόνου).
Μετατροπή συμβάσεων εργασίας σε άλλη μορφή (ελαστικές μορφές απασχόλησης).
Κατώτερα όρια μισθών - ημερομισθίων.

Οι Σ.Σ.Ε, οι Ενδοεπιχειρησιακές Συμβάσεις, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Τροποποίηση προσαυξήσεων υπερεργασίας - νόμιμης και μη νόμιμης, παράνομης κ.λπ.
Τήρηση βιβλίου υπερωριών.
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας - Ομαδικές απολύσεις.
Νέος τρόπος υπολογισμού και καταβολή της αποζημίωσης.
Αλλαγές στη χορήγηση κανονικής άδειας εργαζομένων - Κατάτμηση άδειας.
Αύξηση εισφορών από 1.8.2011 (Ν.3986/2011).
Οι αλλαγές του Ν.3996/2011 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών
καταστάσεων προσωπικού κ.λπ.
Νέες αρμοδιότητες του Σ.Ε.Π.Ε. και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών με το Ν.3996/2011.
Πρόσθετες κυρώσεις εργοδοτών από Σ.Ε.Π.Ε σύμφωνα με το Ν.3996/2011.
Η θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.
Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.3863/2010, 3986/11/, 3996/11 κλ.π.
Νέα όρια συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων,
 

PROSVASIS Βόρειας Ελλάδας

Τ:             2310 533 737      
F: 2310 533 793
W: [email protected]


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο