Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο - Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Έντυπα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PROSVASIS AEBE
Υπεύθυνος/η :
ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση :
Μ.ΓΕΔΕΩΝ 2-4 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 185
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103322700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
14, Μαρ 2012
Λήξη
14, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο - Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Έντυπα
 
εισηγητές:
Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων,Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων
Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
ημέρες και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, 17:00 - 22:00
τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο Ακταίoν Ρόδου (άνω αίθουσα)
 
θεματολογία:
Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011 και το Ν. «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Νέα φορολογική κλίμακα – Νέο καθεστώς διατήρησης αφορολογήτου με αποδείξεις δαπανών, κατάργηση μείωσης φόρου – Απώλεια αφορολογήτου λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Μειώσεις από το εισόδημα. Ποιες καταργούνται και ποιες μεταφέρονται στις μειώσεις φόρου. Επιβαρύνσεις.
Μειώσεις φόρου. Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες και στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων φόρου.

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Νέα τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Πόθεν έσχες. Αναστολή τεκμηρίου απόκτησης ακινήτων μέχρι την 31.12.2013.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τέλος επιτηδεύματος.
Φορολογία κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
Φορολογία κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.). Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη. Παραδείγματα.
Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε.
Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών (μισθών) εταίρων Ε.Π.Ε.
Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ανάλυση διατάξεων του νέου άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994.
Διαδικασία αυτοελέγχου για τις μικρές επιχειρήσεις.
Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς
ελεγκτές – λογιστές). Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στο ποσοστό 0,5% της απόφασης ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Κυρώσεις.
Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων. Για ποιες δαπάνες έχει την ευθύνη αναμόρφωσης ο πιστοποιημένος λογιστής
- φοροτεχνικός. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.
Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Ευθύνη πιστοποιημένου λογιστή – φοροτε χνικού. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012.
Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων,
 
Αντιπρόσωπος Δωδεκανήσου,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΑΣΕΡΗΣ
K:             6947 701 920       Τ:             22410 70 019       F: 22410 70 156

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο