ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
10, Μαρ 2012
Λήξη
11, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Σεμινάριο στα Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Οικονομικό Επιμελητήρια της Εξάδας
15° ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 15 & ΚΡΙΑΡΗ, ΤΚ 73135, ΧΑΝΙΑ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ: 28210 94505-76186, ΦΑΞ: 28210 95001, e-mail : [email protected]

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Διοίκηση του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ανακοινώνει την διεξαγωγή του δωρεάν επιμορφωτικού σεμιναρίου στα ΔΛΠ το Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Μαρτίου στο ΕΒΕΧ, στα Χανιά, 09:00 - 17:00.
Παρακαλούνται οι οικονομολόγοι και λογιστές - φοροτέχνες των Χανίων και του Ρεθύμνου όπως δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης, 9:00 - 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή.

Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η εξόφληση των ετήσιων συνδρομών, με εξαίρεση τους άνεργους και νέους οικονομολόγους και λογιστές.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους συμμετέχουν χωρίς απουσίες σε ολόκληρο το 2ήμερο 20ωρο σεμινάριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Θεματικές Ενότητες
(20 Ώρες)
Ενότητα I. Οικονομικές καταστάσεις
1. Θεσμικό πλαίσιο για ανάπτυξη και εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
2. Πλαίσιο για την Ετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ΧΚ)
Ενότητα II. Παρουσίαση Προτύπων
3. ΔΛΠ 16 «Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού»
4. ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
5. ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού»
6. ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
7. ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
8. ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις»
9. ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού»
Ενότητα II. Επισκόπηση των επιπτώσεων λόγω της μετάπτωσης στα ΔΠΧΠ
10. Δημιουργική Λογιστική
11. Χρήση ερωτηματολογίου για συλλογή στοιχείων που αφορούν την διαδικασία μετατροπής
12. Επίδραση μεταβολών μετατροπής
13. Κύριες Διαφορές των ΔΛΠ από τα ΕΛΠ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο