PwC Training Services: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (Ν. 3845/2010) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟ 4093/2012

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
08, Δεκ 2014
Λήξη
10, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

 

Έναρξη

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

 

8 Δεκεμβ.  2014

 

9 ώρες

 

 

Για Ιδιώτες: 200 € (*)

 

Για Eταιρείες: 250€ (*)

 

 

  Ιδιώτης

Εταιρεία(*) Έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εισήγηση του κ. Μπούρλου, Δικηγόρου - Εκδότη του περιοδικού "Νομοθεσία Ι.Κ.Α.", που θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2014, με την ειδική τιμή των ογδόντα Ευρώ (80€ ).

 

 Σύντομη Περιγραφή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων, σε εργασιακούς συμβούλους και γενικότερα σε στελέχη που είναι επιφορτισμένα με θέματα που άπτονται του εργατικού δικαίου.

Παράλληλα, την τρίτη ημέρα του σεμιναρίου (10 Δεκεμβρίου 2014) , θα γίνει σύντομη εισήγηση επί των πρόσφατων αλλαγών της ασφαλιστικής νομοθεσίας από τον Δικηγόρο - Εργατολόγο κ. Δημήτρη Μπούρλο και θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν ερωτήματα με θέματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα οποία θα απαντηθούν. Τα ερωτήματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στο email του υπογράφοντος το παρόν μήνυμα ([email protected]), μέχρι και την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.

  

Στόχος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

 

·         Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η αναφορά σε φλέγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά με την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε.  Το πρόγραμμα του σεμιναρίου εμπλουτίζεται με την παρουσίαση των απόψεων του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας πάνω στα υπό κρίση ζητήματα όπως αυτές προκύπτουν μέσα από σχετικά έγγραφα και ερμηνευτικές εγκυκλίους.

·         Να δοθούν έγκυρες απαντήσεις επί ερωτημάτων Ασφαλιστικής Νομοθεσίας που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη καθώς και ιδιώτες (Μισθωτοί, Μέλη Δ.Σ., Μέτοχοι, Επιχειρηματίες κ.λ.π.)

 

Διδακτέα Ύλη:

α. Αλλαγές στις εργασιακές Σχέσεις (8 και 9 Δεκεμβρίου  2014)

·         Ο ΝΟΜΟΣ 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α΄) ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ.

·         Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου.

 

·         ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΥ 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄)

·    Βιβλίο αδειών και υποχρέωση γνωστοποίησης ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε    Ιανουάριο των αδειών που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

·         Εξοφλητικές αποδείξεις

·         Κατώτατα όρια αποδοχών προσλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων

·         Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

·    Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών και αναφορά στην ερμηνευτική εγκύκλιο 6476/137/27-02-2014 της Δ/νσης όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και την Υ.Α. 11921/253/05-05-2014 (ΦΕΚ 1130 Β΄)

 

·         ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΙ Υ.Α. 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄) ΚΑΙ 8422/20/20-03-2014 (ΦΕΚ 701 Β΄).

1. Επιβολή κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας, κατά τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας

2. Επιβολή κυρώσεων, κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας κατά τη διαπίστωση παραβάσεων που σχετίζονται με την:

Α. Μη επίδειξη Β.Η.Δ.Α.Π.

Β. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας

Γ.  Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών τελευταίου τριμήνου

Δ. Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

 

·         ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΙ ΟΑΕΔ – Η Νέα Υ.Α. 29502/85/8-09-2014 (ΦΕΚ 2390 Β΄).            

1.     Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη (άρθρο 2)

2.    Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (άρθρο 3)

3.    Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (άρθρο 4)

4. Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής επιβολής εντύπων αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε. (έγγραφο υπ΄αριθμ. 509/11-06-2013)

 

·         ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ & Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1.     Έννοια δανεισμού.

2.    Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του δανεισμού.

3.    Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός.

 

Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.

1.     Έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου.

2.    Κριτήρια.

3.    Χρονικά όρια εργασίας.

4.    Καταγγελία Σύμβασης.

5.    Νομολογιακά παραδείγματα.

 

·      ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    

1.     Λύση της σχέσεως εργασίας – Γενικά.

2.    Έγκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 και του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 – Συνέπειες ακυρότητας.

3.    Διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ενδεικτικές αποφάσεις από την δικαστηριακή νομολογία.

4.    Υπολογισμός και ποσό περιορισμού της αποζημίωσης.

5. Αποζημίωση υπαλλήλων με προειδοποίηση και χωρίς προειδοποίηση.

6.    Τμηματική καταβολή και φορολογία της αποζημίωσης.

7.    Αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν οφείλεται αποζημίωση.

8.  Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον μισθωτό χωρίς προειδοποίηση και ποσό αποζημίωσης (άρθρο 4 του Ν. 2112/1920).

9.  Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης ή μετά τη συμπλήρωση 15 ετών στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 5 του Ν. 435/1976 και άρθρο 8 του Ν. 3198/1955).

10.  Περιπτώσεις απαγόρευσης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης – Αναστολή της καταγγελίας κατά άρθρο 168 του Α.Κ.

11. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) και καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 673 και 674 ΑΚ.

12.  Καταγγελία της σχέσης εργασίας έμμισθων δικηγόρων.

13. Απολύσεις για Οικονομοτεχνικούς λόγους – Συμφωνημένες Απολύσεις

 

β. Θέματα Συνταξιοδοτικά και απαντήσεις επί ερωτημάτων Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ( 10 Δεκεμβρίου 2014)

 Εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά με τις  πρόσφατες αλλαγές της ασφαλιστικής και ιδιαίτερα της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας από τον δικηγόρο – εργατολόγο κ. Δημήτρη Μπούρλο.  

·         Σύντομη εισήγηση επί των πρόσφατων αλλαγών της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

·         Υποβολή ερωτημάτων από τους συμμετέχοντες προς τον Δικηγόρο - Εργατολόγο κ.Δημήτρη Μπούρλο, επί θεμάτων ασφαλιστικής νομοθεσίας

 

 

Ώρες Διεξαγωγής:  18.00 – 21:15

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected]

Αναστασία Λυρώνη| [email protected]

Αγγέλικα Κοργιοπούλου| [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο