Λογιστικές Διαφορές – Αναμόρφωση – Φορολογικός Ισολογισμός

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
iCon International Training
Υπεύθυνος/η :
Παππά Σπυριδούλα
Διεύθυνση :
Δημητρακοπούλου 49Α & Νότη Μπότσαρη - 11742
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2109248534
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
05, Μαρ 2012
Λήξη
05, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
 
Θέματα που θα εξεταστούν είναι: Διατάξεις αρ. 31 Ν. 2238/94. ΠΟΛ 1005, 1028, 1056, 1106, 1029, 1057 & 1107. Αναγνώριση επιχειρηματικής δαπάνης. Αυτοτέλεια χρήσεων – δαπάνες προηγ. χρήσης. Δικαιολογητικά Κ.Β.Σ. Δαπάνες μισθοδοσίας. Αμοιβές τρίτων. Παροχές τρίτων. Φόροι και τέλη. Διάφορa έξοδα. Τόκοι & συναφή έξοδα. Αποσβέσεις. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεων. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και Ζημίες. Έξοδα προηγ. χρήσεων. Αγορές & υπηρεσίες από μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό Φορολογικό καθεστώς.
 
Το σεμινάριο παρουσιάζει ο εμπειρότατος καθηγητής θεμάτων λογιστικής και φορολογίας κ. Νίκος Καλαμαράς, Λογιστής Α’ Τάξη

- Δυνατότητα ένταξης στη χρηματοδότηση ΟΑΕΔ (μέσω ΛΑΕΚ 0,45).

- Τιμή ανά σεμινάριο ανά άτομο 150 ευρω.

- Εκπτώσεις μέχρι 64% για πολλαπλές και ομαδικές εγγραφές και για φοιτητές!
(για φοιτητές α) των Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με την iCon International Training και το CeMS, και β) των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ).

- Η χορήγηση Πιστοποιητικού Ευδόκιμης Συμμετοχής, αλλά και η συνέχιση παρακολούθησης βασίζεται στην θετική παρουσία των σπουδαστών.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο