Κλείσιμο Χρήσης και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
iCon International Training
Υπεύθυνος/η :
Παππά Σπυριδούλα
Διεύθυνση :
Δημητρακοπούλου 49Α & Νότη Μπότσαρη - 11742
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2109248534
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
12, Μαρ 2012
Λήξη
12, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Θέματα που θα εξεταστούν είναι: Απογραφή & αποτίμηση αποθεμάτων, ενσώματων παγίων, συμμετοχών & χρεογράφων. Αποτίμηση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα. Μερισμός δαπανών. Εγγραφές τακτοποίησης προβλέψεων & μακροχρόνιων υποχρεώσεων, έλεγχοι για κλείσιμο χρήσης, τακτοποίηση λογ. εσόδων- εξόδων, εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης. Διάθεση κερδών. Σύνταξη καταστάσεων.
 
Το σεμινάριο παρουσιάζει ο εμπειρότατος καθηγητής θεμάτων λογιστικής και φορολογίας κ. Νίκος Καλαμαράς, Λογιστής Α’ Τάξη

- Δυνατότητα ένταξης στη χρηματοδότηση ΟΑΕΔ (μέσω ΛΑΕΚ 0,45).

- Τιμή ανά σεμινάριο ανά άτομο 150 ευρω.

- Εκπτώσεις μέχρι 64% για πολλαπλές και ομαδικές εγγραφές και για φοιτητές!
(για φοιτητές α) των Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με την iCon International Training και το CeMS, και β) των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ).

- Η χορήγηση Πιστοποιητικού Ευδόκιμης Συμμετοχής, αλλά και η συνέχιση παρακολούθησης βασίζεται στην θετική παρουσία των σπουδαστών.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο