ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣ0ΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
24, Φεβ 2010
Λήξη
25, Φεβ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

§  Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους

§  Απογραφή – Αποτίμηση

§  Συμπεριφορά των λογ/σμών στο τέλος της χρήσης

§  Τακτοποίηση λογ/σμών πριν το κλείσιμο

§  Χειρισμός ειδικών θεμάτων (ελλείμματα– πλεονάσματα, αποτίμηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προβλέψεις κ.λπ.)

§  Κλείσιμο λογ/σμών, Εξαγωγή αποτελέσματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

§  Αναγνώριση Δαπανών προς έκπτωση

§  Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων 

§  Αφορολόγητα αποθεματικά – Ν. 3299/04

§  Αποτελέσματα τέλους Χρήσης 2005 σύμφωνα με την τελευταία Νομολογία 

§  Νέες ρυθμίσεις Αναπτυξιακού Νόμου

§  Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου

§  Διανομή των κερδών

§  Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και το Κ.Ν. 2190/20

§  Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Λογ/σμος Εκμεταλλεύσεως, Διάθεση Αποτελεσμάτων

§  Άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις

§  Προσάρτημα – Πληροφορίες που περιλαμβάνει

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο