ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
17, Φεβ 2010
Λήξη
18, Φεβ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

·   Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

ü  Αναφορά στους κυριότερους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. και ανάλυση τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και της φορολογικής νομοθεσίας

·       Λογιστικές εγγραφές σύστασης και ενάρξεως λειτουργίας των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής

·       Ημερήσιες λογιστικές εγγραφές Αγορών – Πωλήσεων – Εισπράξεων – Πληρωμών

ü  Συμψηφιστικές Εγγραφές

·       Φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών

ü  Ανάλυση της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.

·       Λογιστικός & Φορολογικός Ισολογισμός

·        Αναμορφώσεις κονδυλίων Ισολογισμού σε έντυπα φορολογικών δηλώσεων

·       Εγγραφές αυτοπαραδόσεων αγαθών, αυτοπαροχών υπηρεσιών, καθώς και ιδιοχρησιμοποίησης καταστροφής, απώλειας, κλοπής αποθεμάτων

·       Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, τακτοποιητικές εγγραφές, καθώς και εγγραφές διανομής κερδών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.

·       Εγγραφές Δοσοληπτικών Λογαριασμών Εταίρων

ü  Θέματα χαρτοσήμανσης

·       Λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού Ταμείου και Αξιογράφων. Συνέπειες αποκλίσεων

·       Τακτοποιητικές Εγγραφές στα βιβλία της Επιχείρησης μετά την κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα (Φ.Π.Α., Εισόδημα κλπ)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο